|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tài chính Hoàng Huy (TCH) sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng cho dự án Hoang Huy Commerce và Hoàng Huy - Sở Dầu

08:27 | 17/07/2021
Chia sẻ
Toàn bộ số tiền kể trên sẽ được Tài chính Hoàng Huy đầu tư vào hai dự án là Hoang Huy Commerce với 1.800 tỷ đồng và Hoàng Huy - Sở Dầu là gần 755 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) vừa quyết định thông qua việc sử dụng vốn sau đợt phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Tài chính Hoàng Huy dự kiến phát hành hơn 219 triệu cổ phần gồm gần 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 199,6 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. 

Trong đó 199,6 triệu cổ phần dành cho cổ đông hiện hữu với giá 12.800 đồng/cp. Dự kiến số tiền thu được là gần 2.555 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu hai cổ phần được quyền mua một cổ phần mới. Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng giữa các cổ đông.

Thời gian dự kiến chào bán là trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định. 

Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phần dự kiến sẽ tăng từ 399 triệu cổ phần lên gần 619 triệu cổ phần, tương ứng vốn điều lệ tăng thành 6.187 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được đầu tư vào hai dự án là Hoang Huy Commerce, với số tiền đầu tư là 1.800 tỷ đồng, và Hoàng Huy - Sở Dầu là gần 755 tỷ đồng. Thời gian sử dụng vốn dự kiến của hai dự án là theo kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2021 - 2023 của công ty.

Tài chính Hoàng Huy muốn huy động hơn 2.500 tỷ đồng tập trung vào hai dự án lớn - Ảnh 1.

Chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán và thời gian dự kiến giải ngân cho từng hạng mục của dự án Hoang Huy Commerce. (Nguồn: TCH).

Tài chính Hoàng Huy muốn huy động hơn 2.500 tỷ đồng tập trung vào hai dự án lớn - Ảnh 2.

Chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán và thời gian dự kiến giải ngân cho từng hạng mục của dự án Hoàng Huy - Sở Dầu. (Nguồn: TCH).

Kế hoạch theo năm tài chính của công ty, áp dụng kỳ từ ngày 1/4 hàng năm tới ngày 31/3 năm sau. 

Trường hợp không huy động đủ 100% số tiền dự kiến thu được, Tài chính Hoàng Huy sẽ ưu tiên sử dụng tiền thu được để đầu tư dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng với số tiền là gần 755 tỷ đồng.

Tường Vy