|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Sonadezi Châu Đức (SZC) báo lãi quý I/2021 tăng 48%

15:40 | 27/04/2021
Chia sẻ
Quý đầu năm 2021, Sonadezi Châu Đức báo lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ nhờ mảng cho thuê đất.
f - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý I/2021 SZC. (Hoàng Huy tổng hợp).

CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã: SZC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần hơn 178 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu của SZC, doanh thu cho thuê đất và phí quản lý chiếm đến hơn 98% (gần 175 tỷ đồng). Doanh thu còn lại đến từ một số hoạt động như cung cấp nước, sử dụng điện, dịch vụ tư vấn và giám sát,...

Giá vốn bán hàng trong kỳ tăng thấp hơn doanh thu, theo đó lợi nhuận gộp cũng tăng 65% lên hơn 107 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng từ 53% lên 60%.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Sonadezi Châu Đức báo lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng trong quý đầu năm, tăng 48% so với cùng kỳ. 

Trong kỳ, tổng tài sản của SZC tăng 700 tỷ đồng so với đầu năm lên gần 5.117 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang (gần 4.259 tỷ đồng).

Trong đó, chủ yếu là chi phí giải phóng mặt bằng (2.651 tỷ đồng) và chi phí chuẩn bị đầu tư, xây dựng (1.331 tỷ đồng) tại KCN, KĐT Châu Đức. Theo thuyết minh của doanh nghiệp, tài sản hình thành trong tương lai của dự án này đang được thế chấp cho khoản vay dài hạn.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối kỳ là 3.774 tỷ đồng, tăng 620 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do tăng giá trị khoản vay dài hạn.

Danh mục vay dài hạn của SZC tại ngày 31/3/2021 là 2.043 tỷ đồng, gồm vay ngân hàng (1.545 tỷ đồng) và trái phiếu phát hành (498 tỷ đồng).

Trong đó, các khoản vay ngân hàng được doanh nghiệp thế chấp bằng khoản tiền gửi có ký hạn; một phần quyền sử dụng các thửa đất tại xã Nghĩa Thành và xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức và xã Sông Xoài, Châu Pha, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) mà đơn vị được giao để thực hiện dự án KCN Châu Đức.

Ngoài ra, SZC còn thế chấp toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai của dự án KCN Châu Đức và sân Golf Châu Đức tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vừa qua, cổ đông của doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu mục tiêu 584 tỷ đồng và lãi sau thuế 176 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và giảm 5% so với kết quả thực hiện năm 2020.

Chi tiết theo kế hoạch, doanh thu từ cho thuê đất công nghiệp, thuê nhà xưởng, phí quản lý và các dịch vụ hạ tầng KCN dự kiến đạt hơn 461 tỷ đồng, riêng doanh thu từ phí thuê đất gần 456 tỷ đồng.

Với việc thu phí đường bộ, do hoạt động thu phí đang tạm ngưng chờ ý kiến của sở ban ngành nên công ty chưa có kế hoạch doanh thu cho hoạt động này.

Mảng doanh thu từ dịch vụ tư vấn giám sát dự kiến sẽ đem lại 3 tỷ đồng doanh thu cho SZC. Các mảng kinh doanh bất động sản dân dụng và kinh doanh sân Golf Châu Đức mục tiêu mang lại lần lượt 90 tỷ đồng và 16 tỷ đồng doanh thu cho công ty năm 2021.

Trong năm nay, SZC dự định chi 817 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và dành hơn 3.298 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng.

Trong đó, kinh phí bồi thường KCN, KĐT Châu Đức là 2.386 tỷ đồng, chi phí đầu tư dự kiến cho dự án KĐT Châu Đức hơn 149 tỷ đồng, giá trị đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Châu Đức dự kiến 319 tỷ đồng và chi phí thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản sân golf Châu Đức là 348 tỷ đồng.

Về dự án BOT đường 768, SZC cho biết hiện công ty đang tạm ngưng hoạt động thu phí tại các trạm thu phí. 

Trong năm 2021, doanh nghiệp sẽ tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắt liên quan đến nhân sự, chi phí và sẽ triển khai các công việc tiếp theo sau khi có quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh hoặc văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Đồng Nai và các sở, ban, ngành.

Hoàng Huy