Hàng hóa

Sản lượng dầu thô Mỹ giảm mạnh trong 3 tháng liên tiếp

10:15 | 28/02/2021

Chia sẻ

Sản lượng dầu thô Mỹ liên tiếp giảm trong 3 tháng 12/2020, tháng 1/2021 và tháng 2/2021. EIA dự báo sản lượng dầu thô Mỹ năm 2021 sẽ không vượt quá mức năm 2020.

Theo trang Oil price sản lượng dầu thô Mỹ trong tháng 12/2020 giảm 58.000 thùng/ngày xuống còn hơn 11 triệu thùng/ngày, theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Sản lượng dầu thô tại các khu vực Bờ Đông và Vùng Duyên hải Vịnh Mexico không đổi ở mức 7,6 triệu thùng/ngày.  Đây là hai khu vực có sản lượng dầu lớn nhất nước Mỹ.

Tuy nhiên sản lượng dầu thô ở Trung Tây giảm từ mức 1,82 triệu thùng/ngày còn hơn 1,78 triệu thùng/ngày.

Để nhìn thấy rõ hơn mức độ giảm mạnh của sản lượng dầu thô Mỹ, EIA dẫn con số của tháng 12/2019 lên tới 12,8 triệu thùng.

Như vậy, sản lượng dầu thô tháng 12/2020 giảm khoảng 1,8 triệu thùng so với cùng kì năm 2019.

Trong tháng 1, EIA ước tính sản lượng dầu thô tiếp tục giảm 10,9 triệu thùng/ngày và tuần cuối cùng tháng 2 xuống còn 9,7 triệu thùng/ngày.

Sản lượng giảm một phần do tình trạng băng giá tại Texas khiến hàng loạt khu vực khai thác dầu mỏ phải giảm công suất.

EIA dự báo sản lượng dầu thô Mỹ năm 2021 sẽ không vượt quá mức năm 2020.

H.Mĩ