Thời sự

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

17:21 | 16/05/2021

Chia sẻ

Hội đồng bầu cử quốc gia chấp thuận đề nghị cho rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khỏi danh sách bầu ĐBQH khóa XV tại TP Hà Nội.
Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Theo Báo Chính Phủ, ngày 16/5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 687 về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV tại TP Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chấp thuận đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và đề nghị của Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử quốc giarút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại TP Hà Nội.

Cùng với đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ban hành Nghị quyết số 688 quyết nghị điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội (gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn). 

Theo đó, Đơn vị bầu cử số 10 được bầu hai đại biểu Quốc hội Khóa XV trên tổng số lượng ứng cử viên là 3 người.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, quê Hà Nội, là đại biểu Quốc hội Khóa XIV của TP Hà Nội tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các huyện Sóc Sơn, Mê Linh) cùng các ứng cử viên Hoàng Văn Cường, Nguyễn Anh Trí, Phan Huy Cương.

Việc quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, đánh giá thận trọng các yếu tố liên quan.

Hà Lê