Hàng hóa

Quy trình nhập khẩu và phân phối đồ kim hoàn của Nhật Bản

07:24 | 14/01/2021

Chia sẻ

Không có hạn chế đặc biệt nào về mặt pháp lý đối với việc nhập khẩu đồ kim hoàn. Tuy nhiên, cũng có một số quy định cấm hoặc hạn chế việc nhập khẩu một số sản phẩm nhất định.

Mã HS

Loại hàng

Quy định tương ứng

7113

Hàng bạc

- Công ước Washington

- Luật Thuế quan

-  Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

7113

Hàng bạch kim

7113

Hàng vàng

Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có hạn chế đặc biệt nào về mặt pháp lý đối với việc nhập khẩu đồ kim hoàn.

Tuy nhiên, những quy định dưới đây cấm hoặc hạn chế việc nhập khẩu một số sản phẩm nhất định:

-  Luật Thuế quan

a)  Tiền kim loại giả.

b)  Những sản phẩm vi phạm thương hiệu hoặc quyền thiết kế (kể cả những bản sao đồ kim hoàn nhãn hiệu nước ngoài, hoặc những thiết kế nhái theo thiết kế của những tác phẩm của các nhà thiết kế nổi tiếng).

-  Công ước Washington

Sản phẩm làm bằng ngà voi hoặc san hô.

Lưu ý: Đề nghị kiểm tra lại với các cơ quan chính phủ hữu quan hoặc các cơ quan hải quan để có thông tin về việc những sản phẩm động vật hoặc thực vật nào bị cấm hoặc bị hạn chế. Bất kỳ hàng nào thuộc danh mục cấm sẽ bị trả lại, tiêu huỷ hoặc tịch thu tại hải quan. Những người dự kiến nhập khẩu cũng cần lưu ý rằng những ý định nhập khẩu một số hàng bị cấm có thể sẽ dẫn tới việc bị truy tố về hình sự.

Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

-  Luật Thuế quan:

Phòng Pháp lý và Chính sách Thuế quan, Cục Hải quan và Thuế quan, Bộ Tài chính

https://www.mof.go.jp/english/index.htm

-  Công ước Washington:

Văn phòng Cấp phép Thương mại cho Động thực vật Hoang dã, Phòng Cấp phép Thương mại, Vụ Kiểm soát Thương mại, Cục Hợp tác Kinh tế và Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

https://www.meti.go.jp/english/policy/external_economy/CITES/ about_cites.html

-  Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Ủy ban Thương mại Công bằng 
-  Hiệp hội Kim hoàn Nhật Bản 

https://jja.ne.jp/english/index.html

 

Phùng Nguyệt