Doanh nghiệp

Quốc Cường Gia Lai kinh doanh ra sao trong 9 tháng đầu năm?

07:50 | 31/10/2020

Chia sẻ

Thông tin vừa được công bố cho thấy, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục tăng trưởng mạnh trong cả quí III/2020 và 9 tháng đầu năm. Song, lãi ròng của doanh nghiệp này lại lao dốc.

CTCP Đầu tư Quốc Cường Gia Lai (Mã: GCG) vừa công bố BCTC hợp nhất quí III/2020, qua đó cho thấy doanh thu thuần cao gấp 4,7 lần so với cùng kì khi đạt 540 tỉ đồng.

Trong đó, bất động sản đóng góp hơn 483 tỉ đồng, kế đến là doanh thu bán điện 34 tỉ đồng và doanh thu bán hàng hóa 23 tỉ đồng. Riêng hai mảng hàng hóa và bán điện kinh doanh dưới giá vốn, kéo theo biên lãi gộp của doanh nghiệp giảm từ 59% về còn 20%.

Quốc Cường Gia Lai cho biết, trong kì doanh nghiệp đã bàn giao nhiều căn hộ cho khách hàng, còn lợi nhuận từ thủy điện giảm do thời tiết khô hạn và tình hình khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài làm tăng chi phí.

Hoạt động tài chính mang về cho doanh nghiệp nguồn thu không đáng kể nhưng chi phí ghi nhận hơn 12 tỉ đồng, toàn bộ đều là chi phí lãi vay.

Trong quí III vừa qua, chi phí bán hàng của doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 14 tỉ đồng ở cùng kì lên hơn 50 tỉ đồng, còn chi phí quản lí doanh nghiệp giảm nhẹ về 4 tỉ đồng.

So với cùng kì năm ngoái, Quốc Cường Gia Lai không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 57 tỉ đồng. Do vậy, lãi ròng của doanh nghiệp giảm 88% so với quí III/2019. Dù vậy, đây vẫn là kết quả khả quan so với con số lỗ ròng 4 tỉ đồng ở quí II/2020.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Quốc Cướng Gia Lai đạt gần 1.568 tỉ đồng doanh thu thuần và hơn 35 tỉ đồng lãi ròng, gấp 2,7 lần về doanh thu nhưng giảm 27% về lợi nhuận.

So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã vượt 74% kế hoạch doanh thu và thực hiện được 73% kế hoạch lợi nhuận. Đồng thời, doanh tiền thuần của doanh nghiệp cũng cải thiện từ âm 95 tỉ đồng ở cùng kì sang dương 21 tỉ đồng.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai giảm 8% về 10.478 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn tài sản của doanh nghiệp là hàng tồn kho với hơn 7.000 tỉ đồng, giảm hơn 1.400 tỉ đồng so với hồi đầu năm.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 452 tỉ đồng lên 976 tỉ đồng. Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp cũng cao hơn gấp 2 lần đầu năm, ghi nhận trên 37 tỉ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã rút hết 6 tỉ đồng tiền gửi ngắn hạn 6 tháng tại các ngân hàng.

Mặt khác, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng giảm 12% về còn 6.258 tỉ đồng, chủ yếu giảm mạnh ở các khoản phải trả người bán và người mua trả tiền trước. Tổng dư nợ vay của Quốc Cương Gia Lai ở mức 511 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc