|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Quảng Nam cần hơn 21.000 tỷ phát triển nhà ở đến năm 2025

15:12 | 03/01/2022
Chia sẻ
Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Nam phát triển gần 6,4 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 60.904 căn nhà với tổng nhu cầu vốn hơn 21.000 tỷ.

Theo kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, tổng diện tích nhà ở của địa phương đến năm 2025 gần 6,4 triệu m2 sàn. Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,93 m2/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 32,18 m2/người, khu vực nông thôn đạt 27,79 m2/người.

Diện tích nhà ở tối thiểu toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 10 m2/người và tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố được quy định ở mức 97,5%, trong đó giảm tỷ lệ nhà ở bán kiên cố và không phát sinh nhà ở đơn sơ.

Quảng Nam cần hơn 21.000 tỷ phát triển nhà ở đến năm 2025 - Ảnh 1.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Nam phát triển gần 6,4 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 60.904 căn nhà (nhà ở thương mại chiếm 80,4%; nhà ở xã hội chiếm 10,7%; nhà ở dân tự xây chiếm 8,9%).

Quảng Nam cần hơn 21.000 tỷ phát triển nhà ở đến năm 2025 - Ảnh 2.

Quảng Nam cần hơn 21.000 tỷ phát triển nhà ở đến năm 2025 - Ảnh 3.

Quảng Nam cần hơn 21.000 tỷ phát triển nhà ở đến năm 2025 - Ảnh 4.

Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở cho giai đoạn này khoảng 21.192 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn làm nhà ở thương mại chiếm 15.771 tỷ đồng. 

Quảng Nam cần hơn 21.000 tỷ phát triển nhà ở đến năm 2025 - Ảnh 5.

Quảng Nam sẽ phát triển nhà ở thương mại theo chỉ tiêu trong dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị với tổng diện tích 632 ha. Trong đó, Điện Bàn, Tam Kỳ, Đại Lộc, Duy Xuyên,... là những địa phương dẫn đầu về diện tích đất ở trong dự án nhà ở thương mại.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ có 548 ha diện tích đất ở trong các dự án đô thị để phát triển nhà ở kinh doanh bất động sản.

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, tỉnh sẽ tập trung phát triển các dự án tại 7 địa phương gồm Tam Kỳ, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, Núi Thành.

Riêng phân khúc nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp sẽ được địa phương ưu tiên phát triển tại 6 địa phương: Tam Kỳ; Điện Bàn; Núi Thành; Quế Sơn; Thăng Bình; Phú Ninh.

Ngọc Anh