|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVX ghi nhận năm thứ hai có lãi sau 4 năm lỗ liên tiếp

16:41 | 28/01/2023
Chia sẻ
Sau giai đoạn 4 năm thua lỗ liên tiếp, PVX đã ghi nhận có lãi trong năm 2021. Bước sang năm 2022, PVX tiếp tục bảo vệ thành quả và ghi nhận lãi sau thuế 53,4 tỷ đồng.

 

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Mã: PVX) vừa công bố báo cáo tài chính (bctc) quý IV/2022 với doanh thu thuần tăng mạnh 2,48 lần so với cùng kỳ lên 456,3 tỷ đồng. Tuy nhiên do bán hàng dưới giá vốn nên doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận gộp lỗ 2,1 tỷ đồng trong quý.

Doanh thu tuần cả năm 2022 của PVX  đạt 1.276 tỷ đồng, tăng tới 56,6% so với năm 2021. Giá vốn bán hàng là 1.139 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của PVX đạt 136,6 tỷ đồng (năm trước lỗ 5,5 tỷ đồng).

Cũng theo BCTC, trong quý IV/2022, Xây lắp Dầu khí Việt Nam ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính 9,2 tỷ đồng, thấp hơn gần 6 lần so với quý IV/2021. Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu từ hoạt động tài chính của PVX đạt 24,1 tỷ đồng, giảm 56,4% so với năm 2021.

Chi phí tài chính cũng tăng mạnh so với năm ngoái trong khi chi phí quản lý tiết giảm được 10 tỷ đồng  (tương đương 37,9%) trong quý IV và khoảng 13 tỷ đồng trong cả năm 2022 (tương đương 35,3%).

Do chi phí bán hàng và chi phí tài chính lớn nên quý IV/2022 của PVX lỗ 23,3 tỷ đồng trước thuế, giảm 77,4%; lợi nhuận cả năm 2022 đạt 53,4 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 53,4 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2022. Đây cũng là năm thứ hai PVX ghi nhận lãi sau 4 năm lỗ ròng liên tiếp. 

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của PVX đạt 4.771,6 tỷ đồng, tăng 1,9% so với thời điểm cuối năm 2021. Trong đó, đáng chú ý là khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 220 tỷ năm ngoái đã được đáo hạn và hạch toán vào khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Do đó, tiền mặt của PVX tăng mạnh từ 59 tỷ đồng thời điểm kết thúc năm 2021 lên 330 tỷ đồng ngày 31/12/2022, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền cũng giảm từ 160 tỷ đồng thời điểm kết thúc năm 2021 còn 85 tỷ đồng vào ngày cuối cùng của tháng 12/2022.

Các khoản phải thu ngắn hạn không biến động nhiều so với năm trước, chỉ có hàng tồn kho tăng 14,6% so với ngày 31/12/2021 lên mức 1.266 tỷ đồng.

Nguyễn Thắm

'Lãi suất điều hành sẽ tiếp tục giảm vào tháng 7, có thể giảm ngay trong tháng 5, tháng 6 nếu các yếu tố thuận lợi đến nhanh hơn'
Theo chuyên gia, bên cạnh yếu tố áp lực tỷ giá giảm, nếu diễn biến lạm phát tháng 3 tiếp tục hạ nhiệt, NHNN càng có không gian để hạ lãi suất điều hành. Đại diện Maybank Investment Bank dự báo việc giảm lãi suất điều hành có thể xảy ra vào tháng 7.