|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVC xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT và chuyển trụ sở làm việc

09:07 | 04/10/2021
Chia sẻ
Ghi nhận lỗ lũy kế gần 4.000 tỷ đồng tại ngày 30/6, PVC đang trong giai đoạn tái cấu trúc tổng thể công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC (Mã: PVX) vừa thông qua kế hoạch tổ chức xin ý kiến cổ đông nhằm thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi trụ sở làm việc.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông là 20/10, ngày gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông trước ngày 25/10 và thời hạn nhận phiếu biểu quyết là 5/11.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm nay, PVC ghi nhận doanh thu thuần sau soát xét giảm 6 tỷ đồng xuống 997 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Lỗ sau thuế 39 tỷ đồng trong khi báo cáo tự lập đạt 87 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là PVC đã đánh giá lại một số khoản trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, lợi nhuận chưa thực hiện, các khoản đầu tư tài chính của một số đơn vị thành viên theo chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành.

Bên cạnh đó, kiểm toán nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty do tại ngày 30/6, lỗ lũy kế của PVC là 3.984 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoản 865 tỷ khiến công ty thiếu hụt vốn lưu động để trả các khoản nợ đến hạn.

Theo PVC, công ty nhận thức rõ về khó khăn hiện tại và đang có định hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới như tái cấu trúc tổng thể công ty thông qua thoái vốn tại các đơn vị không thuộc chuỗi ngành nghề chính; đối chiếu thu hồi công nợ; làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để tái cơ cấu các khoản nợ, đàm phán giảm lãi suất vay vốn;...

PVC sắp tổ chức họp miễn nhiệm thành viên HĐQT và chuyển trụ sở làm việc - Ảnh 1.

PVC bắt đầu ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ kể năm 2017. (Nguồn: MH tổng hợp từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của PVC).

Tường Vy