|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV Power ước lỗ 47 tỷ đồng trong quý III

15:31 | 04/10/2023
Chia sẻ
9 tháng đầu năm nay, PV Power đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu, 69% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – Mã: POW) thông tin tổng sản lượng điện ước đạt 11.195 triệu kWH, vượt 1% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty ước đạt 22.213 tỷ đồng tăng 8%, lợi nhuận trước thuế 882 tỷ đồng giảm 48% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước 609 tỷ đồng.

Nếu tính riêng quý III, doanh thu PV Power ước đạt 6.358 tỷ đồng tăng 5% so với cùng kỳ. Công ty lỗ trước thuế 47 tỷ đồng trong khi quý III/2022 lãi 224 tỷ đồng.

Năm nay, PV Power đặt mục tiêu tổng doanh thu 30.332 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.277 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, công ty đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu, 69% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo lãnh đạo PV Power, trong 9 tháng đầu năm 2023 nhiều yếu tố tiêu cực đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh như: Thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào (than, khí); sự lệch pha giữa nhu cầu điện và khả năng cấp khí; giá nguyên, vật liệu sản xuất tăng cao làm gia tăng chi phí tài chính và ảnh hưởng của El Nino đến hoạt động của các nhà máy thủy điện...

(*) là ước tính doanh thu của PV Power. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty).

(*) là ước tính lợi nhuận của PV Power. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty).

Lãnh đạo PV Power cho biết trong 9 tháng đầu năm, công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các nhà máy điện của tổng công ty đang được triển khai theo đúng tiến độ.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, công ty đã tập trung thực hiện dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, nghiên cứu triển khai các dự án điện năng lượng tái tạo. Tuy nhiên do ảnh hưởng của thị trường nguyên, nhiên vật liệu đầu vào nên tiến độ công tác bị ảnh hưởng.

Trong 3 tháng cuối năm, PV Power dự kiến phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành, các nhà cung cấp nhiên liệu sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của EVN/A0 trên cơ sở tối ưu hóa hiệu quả; bám sát thị trường điện xây dựng chiến lược chào giá hiệu quả.

Đồng thời, tổng công ty sẽ chuẩn bị công tác sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện trong năm 2024; đàm phán Qc cho các nhà máy: Nhơn Trạch 1, Cà Mau 1&2, TOP khí phù hợp cho khách hàng giao khí và đàm phán ký GSA cho nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, PV Power sẽ đẩy mạnh thu hồi công nợ công ty mẹ và các đơn vị.

Lâm Anh