|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV Power thu về 3.350 tỷ đồng trong tháng 5, ba nhà máy không hoàn thành chỉ tiêu sản lượng

14:18 | 08/06/2023
Chia sẻ
Một số nhà máy của PV Power không hoàn thành chỉ tiêu sản lượng trong tháng 5 như Vũng Áng 1, Hủa Na, Đakđrinh do thiếu khí và điều kiện thuỷ văn không thuận lợi…

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 5 với doanh thu ước đạt với 3.350 tỷ đồng, tăng 27% so với tháng trước và tăng 38% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện khoảng 1,5 tỷ kWh, tăng 15% so với tháng trước.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, doanh thu của PV Power khoảng 13.771 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 đóng góp nhiều nhất với 4.805 tỷ đồng, tiếp theo là Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với 3.684 tỷ đồng. Tổng sản lượng điện từ các nhà máy khoảng 6,9 tỷ kWh.

Năm nay, PV Power đặt mục tiêu tổng doanh thu 30.332 tỷ đồng, như vậy, sau 5 tháng công ty đã hoàn thành 45% kế hoạch.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ PV Power.

PV Power cho biết, tháng 5 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung. Mực nước các hồ chứa vùng Bắc và Nam Bộ đang giảm gần đến mực nước chết, các hồ chứa miền Trung đang ở mực nước bình quân nhiều năm.

Trước tình hình thủy văn không thuận lợi, cùng với nhu cầu phụ tải toàn hệ thống tăng cao vào mùa nắng nóng, EVN phải huy động điện chạy dầu tại các nhà máy điện (NMĐ) khí toàn hệ thống, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các NMĐ. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 5 tương đối cao, khoảng 1.961 đồng/kWh.

Đối với NMĐ Cà Mau 1&2, nhà máy được giao Qc (sản lượng điện hợp đồng năm) 395,5 triệu kWh. Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) đã yêu cầu huy động vận hành 95 triệu kWh điện chạy dầu nên vượt kế hoạch sản lượng được giao.

Còn NMĐ Nhơn Trạch 1 được huy động chạy dầu để đảm bảo yêu cầu hệ thống, đồng thời được cấp khí trong các thời điểm các NMĐ Nhơn Trạch 2, Phú Mỹ được A0 huy động vận hành dầu.

Trong khi đó, NMĐ Nhơn Trạch 2 không được cấp đủ khí để vận hành đủ Qc, do vậy phải vận hành bổ sung sản lượng chạy dầu (40,3 triệu kWh) theo yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Về NMĐ Vũng Áng 1, do Tổ máy số 1 chưa hoàn thành công tác khắc phục sự cố nên không hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

Đối với các nhà máy thủy điện, NMĐ Hủa Na không “về đích” kế hoạch đặt ra điều kiện thủy văn không thuận lợi. Về Đakđrinh, A0 không huy động với lý do giữ nước các hồ chứa nên nhà máy không hoàn thành kế hoạch sản lượng, không đạt Qc được giao.

 Nguồn: PV Power.

Về tình hình đầu tư dự án mới, PV Power cho biết nhà thầu EPC của dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3&4 đang xử lý nền, hoàn tất thiết kế để triển khai các bước tiếp theo. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Kế hoạch của PV Power trong tháng 6 là phấn đấu đạt sản lượng hơn 1,4 tỷ kWh và tổng doanh thu là 2.674 tỷ đồng. Trong thời gian tới, công ty dự định nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.

Lâm Anh