Doanh nghiệp

PV Power lãi ròng nửa đầu năm tăng 28,3%, thực hiện 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm

09:44 | 31/07/2019

Chia sẻ

Riêng quí II/2019, lợi nhuận trước thuế đạt 864 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỉ đồng, tăng lần lượt 45,2% và 44,3%.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power - Mã: POW) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 khởi sắc với doanh thu thuần đạt 18.317 tỉ đồng, tăng 2,8% so với cùng kì. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.871 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.701 tỉ đồng, tăng lần lượt 29,3% và 28,3%.

Với kết quả này, trong nửa đầu năm PV Power đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong quí II/2019, doanh thu thuần đạt 9.881 tỉ đồng, tăng nhẹ so với kết quả 9.467 tỉ đồng cùng kì năm trước. Trong đó, doanh thu từ bán điện 17.464 tỉ đồng, doanh thu bán hàng hóa 831 tỉ đồng.

Giá vốn hàng bán cũng tăng 2,1% lên 8.517 tỉ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 21% lên 1.365 tỉ đồng.

Doanh thu và chi phí tài chính giảm lần lượt 40,7% và 7,5%, xuống 121 tỉ đồng và 392 tỉ đồng. Chi phí bán hàng tăng 54,7% lên 8,2 tỉ đồng. Chi phí quản lí doanh nghiệp giảm 27,5% xuống 219 tỉ đồng. Các khoản thu nhập và chi phí khác chiếm không đáng kể.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế đạt 864 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 785 tỉ đồng, tăng lần lượt 45,2% và 44,3%.

Tính đến hết quí II, tổng tài sản ở mức 58.102 tỉ đồng, trong đó cơ cấu các khoản mục không có nhiều biến động so với thời điểm đầu năm. Tài sản cố định chiếm tỉ trọng 66,6%, tập trung vào cơ sở hạ tầng tại các nhà máy phát điện.

Trong cơ cấu nguồn vốn, các khoản vay ngân hàng ở mức 18.888 tỉ đồng, trong đó vay ngắn hạn 7.792 tỉ đồng và vay dài hạn 11.096 tỉ đồng.

Sơn Tùng