Doanh nghiệp

PNJ sắp chi gần 140 tỷ trả cổ tức bằng tiền đợt 3/2020

08:04 | 24/11/2021

Chia sẻ

PNJ sẽ thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2020 vào tháng 1/2022.

Hội đồng quản trị CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2020 với tỷ lệ 6% (600 đồng/cp).

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/12. Ngày thanh toán dự kiến là 11/1/2022.

Với gần 227,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PNJ phải chi ra khoảng 136 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2020.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm nay, cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 là 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cp), cao hơn mức dự kiến ban đầu là 18% nhờ kết quả kinh doanh năm ngoái vượt kế hoạch đề ra. Tổng mức chi cổ tức tiền mặt cho ba đợt lên tới 453 tỷ đồng.

Trước đó, PNJ đã hai lần tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tổng tỷ lệ 14% vào tháng 12/2020 và tháng 3 năm nay.

Năm 2021, theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, PNJ dự kiến trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20%.

Hoàng Kiều