|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PNJ đặt mục tiêu lãi gần 2.000 tỷ năm 2023

11:18 | 07/04/2023
Chia sẻ
PNJ đặt mục tiêu lãi 1.937 tỷ đồng trong năm 2023 và dự kiến thưởng cho HĐQT, lãnh đạo chủ chốt 50 tỷ đồng nếu hoàn thành chỉ tiêu trên.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tại TPHCM.

Năm 2023, PNJ đặt mục tiêu 35.598 tỷ đồng doanh thu, 1.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 5% và 7% so với cùng kỳ. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 20%.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của PNJ.

Bên cạnh đó, công ty đề xuất hai phương án thưởng tiền mặt cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt trong năm 2023. Nếu lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 1.811 tỷ đồng trở lên sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 35 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 1.937 tỷ đồng trở lên sẽ thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt 50 tỷ đồng.

Trong tài liệu gửi cổ đông, PNJ còn dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Tỷ lệ phát hành ESOP sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của PNJ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 1.811 tỷ đồng, công ty sẽ không phát hành ESOP. Nếu lợi nhuận sau thuế lớn hơn hoặc bằng 1.811 tỷ đồng và nhỏ hơn 1.937 tỷ đồng, PNJ sẽ phát hành ESOP với tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Trong trường hợp, lợi nhuận sau thuế lớn hơn hoặc bằng 1.937 tỷ đồng, công ty dự kiến phát hành ESOP với tỷ lệ 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Một cửa hàng PNJ tại Hà Nội. (Ảnh tư liệu: Lâm Anh).

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, công ty đề xuất chi trả cổ tức các đợt còn lại năm 2022 tỷ lệ 14% bằng tiền mặt. Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 6% bằng tiền mặt.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, PNJ còn dự kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên HĐQT, nhiệm kỳ năm 2023 - 2028.

Lâm Anh

VinaCapital dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sáng hơn năm sau và gợi ý 4 chủ đề đầu tư đáng quan tâm
Tại Hội nghị nhà đầu tư 2023, đại diện VinaCapital cho rằng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết sẽ gặp khó khăn trong năm nay với mức tăng chỉ khoảng 0,6%. Bức tranh sang năm tới có thể sẽ sáng hơn với mức tăng trưởng dao động 9 - 56%, tùy vào ngành nghề, mức bình quân là 25%.