Doanh nghiệp

Pinaco đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 8% trong năm 2020

16:48 | 20/02/2020

Chia sẻ

Pinaco dự kiến đạt 3.670 tỉ đồng doanh thu và 205 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020, đồng thời sẽ tiếp tục chi đầu tư xây dựng thêm 46 tỉ đồng.
Pinaco đặt kế hoạch lợi nhuận 205 tỉ đồng, giảm 8% so với năm trước - Ảnh 1.

Ảnh: Pinaco

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco - Mã: PAC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu dự kiến 3.670 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 205 tỉ đồng, tương ứng tăng 19% và giảm 8% so với kết quả thực hiện năm 2019.

Riêng quí I/2020, Pinaco đặt chỉ tiêu doanh thu 900 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 46 tỉ đồng, lần lượt tăng 18% và 9% so với kết quả cùng kì năm ngoái.

Ngoài ra, Pinaco cũng đưa ra kế hoạch đầu tư xây dựng cho năm sau với tổng giá trị ước tính gần 46 tỉ đồng. Trong đó, số tiền cho hoạt động xây lắp là 37 tỉ đồng, trang thiết bị 8 tỉ đồng và đầu tư khác 238 triệu đồng. 

Dự kiến nguồn vốn cho hoạt động đầu tư xây dựng sẽ đến từ 13 tỉ đồng vốn tự bổ sung và 33 tỉ đồng vốn vay thương mại.

Kết quả kinh doanh năm 2019, Pinaco ghi nhận 223 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 5% so với cùng kì; doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.071 tỉ đồng và 172 tỉ đồng, xấp xỉ kết quả đạt được năm trước đó.

Như vậy, cả năm 2019, Pinaco hoàn thành được 90% kế hoạch doanh thu và 123% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra đầu năm.

HĐQT của Pinaco cũng lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2020 tới đây. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 18/3/2020.
Thiên Cơ