|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Phó Thủ tướng: Khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu lại VNPT trước ngày 15/7

20:20 | 12/07/2023
Chia sẻ
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương tiếp thu góp ý, hoàn thiện nội dung các văn bản, chính thức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đến năm 2025 trước ngày 15/7.

Ngày 12/7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái họp với các Bộ, ngành về Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đến năm 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng dù VNPT chưa đạt được một số nội dung về cơ cấu lại trong giai đoạn 2018-2020, nhưng những kết quả kinh doanh của tập đoàn gắn với xu thế chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là đáng ghi nhận.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, VNPT cần trở thành tập đoàn mạnh, có những sản phẩm hàng đầu theo kịp xu thế, có thể cạnh tranh được với các nước trên thế giới. Do vậy, việc cơ cấu lại VNPT cho sát với tình hình thực tế và chiến lược chuyển đổi số quốc gia để đáp ứng nhu cầu phát triển là cần thiết.

Đối với đề xuất sáp nhập công ty con vào công ty mẹ (100% vốn nhà nước), trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và Tập đoàn VNPT thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tạo mọi điều kiện để VNPT lớn mạnh. (Ảnh VGP).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương tiếp thu góp ý của các bộ, ngành; hoàn thiện nội dung các văn bản, chính thức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đến năm 2025 đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao (trước ngày 15/7), đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

"Tinh thần là tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông lớn mạnh", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Báo cáo của của VNPT về kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 trở lại đây cho thấy tập đoàn có nhiều chỉ tiêu quan trọng hoàn thành vượt mức kế hoạch được Chính phủ giao.

Trong giai đoạn 2016-2020, lợi nhuận đạt 29.905 tỷ đồng bằng 118,5% kế hoạch; doanh thu đạt 274.289 tỷ đồng bằng 101,9% kế hoạch. Trong các năm 2021, 2022, VNPT hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao. Kế hoạch thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 bám sát kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022.

Về kết quả đạt được khi thực hiện cơ cấu lại giai đoạn 2018-2020, báo cáo của Tập đoàn VNPT cho biết, tập đoàn đã cơ bản hoàn thành cơ cấu lại theo Quyết định số 2121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên trong giai đoạn 2018-2020, VNPT còn một số nội dung cơ cấu lại chưa hoàn thành liên quan đến cơ cấu lại danh mục doanh nghiệp có vốn góp; chưa thực hiện cổ phần hóa VNPT.

Minh Quang