|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra các khoản đầu tư thua lỗ tại VIMC, VNPT, Vicem, Vinataba,...

13:58 | 24/05/2023
Chia sẻ
Trong báo cáo kiểm toán gửi Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra các khoản đầu tư của nhiều tập đoàn, tổng công ty vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn bị thua lỗ hoặc có khả năng mất vốn.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã công bố kết quả kiểm toán BCTC năm 2021 và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn Nhà nước của 219 đơn vị thuộc 20 tập đoàn, tổng công ty và công ty gửi Quốc hội. Kết quả cho thấy, 19/20 đơn vị sản xuất kinh doanh có lãi. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tại một số đơn vị đạt tương đối cao. Bên cạnh đó, việc quản lý sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp còn một số hạn chế.

Trong báo cáo, KTNN đã chỉ ra một số khoản đầu tư của tập đoàn, tổng công ty vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ hoặc có khả năng mất vốn. Ví dụ như Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) có 4/22 công ty lỗ lũy kế đến 31/12/2021 với 111 tỷ đồng. Tổng công ty Thuốc Lá Việt Nam (Vinataba) có 2 khoản đầu tư lỗ lũy kế 158 tỷ đồng.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) có 9 công ty và 2 khoản đầu tư khác lỗ lũy kế 15.345 tỷ đồng. Ngoài ra, hai công ty con của VIMC là Cảng Sài Gòn và VIMC Logistics có kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Cảng Sài Gòn có 2 công ty lỗ lũy kế 5.494 tỷ đồng, trong đó, một công ty âm vốn chủ sở hữu 2.222 tỷ đồng. Còn VIMC Logistics có một công ty đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 10/4/2014.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) có 3/14 công ty và khoản đầu tư khác lỗ lũy kế 1.038 tỷ đồng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) có 8/35 công ty và khoản đầu tư khác lỗ lũy kế 870 tỷ đồng, 5/35 công ty, khoản đầu tư không có thông tin do đang trong quá trình giải thể (CTCP Xây lắp Bưu điện Hải Phòng) hoặc đóng quỹ (Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2) hoặc chưa gửi BCTC về Công ty mẹ (CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, Công ty ATH - Malaysia, Công ty ACASIA - Malaysia).

Đồng thời, KTNN lưu ý, nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính. Đó là Vicem Tam Điệp, Vicem Hạ Long, Vicem Sông Thao; Công ty cổ phần (CTCP) Lương thực Hà Bắc, CTCP Lương thực Nam Định, CTCP Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, CTCP Lương thực Bình Trị Thiên, CTCP Lương thực Lương Yên, Công ty Liên doanh sản xuất chế biến và xuất khẩu gạo.

Ngoài ra, KTNN cũng chỉ ra nhiều doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp như Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1). Đơn vị này có 7 công ty con và 2 khoản đầu tư khác không chia cổ tức trong năm 2021 do lợi nhuận thấp. 8 công ty con chia cổ tức với tỷ lệ 0,69%/tổng giá trị đầu tư.

Công ty mẹ Tập đoàn Than khoáng sản (TKV) có 3 công ty con và 3 công ty liên doanh, liên kết chưa chia cổ tức do lợi nhuận không đủ để chia cổ tức hoặc còn lỗ lũy kế.

Lâm Anh

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.