Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Bamboo Airways tiếp tục làm Chủ tịch FLC Faros

20:09 | 28/05/2021

Chia sẻ

Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways tiếp tục được bầu làm Chủ tịch CTCP Xây dựng FLC Faros nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phó Chủ tịch Bamboo Airways tiếp tục làm Chủ tịch FLC Faros - Ảnh 1.

Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch HĐQT hãng hàng không Bamboo Airways. (Ảnh: Đức Quyền).

Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) ngày 25/5 vừa qua đã bầu ba ra thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm: bà Hương Trần Kiều Dung, bà Trần Thị Hương và bà Nguyễn Bình Phương. Sau đó, HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp và bầu bà Dung làm Chủ tịch HĐQT. 

Bà Hương Trần Kiều Dung sinh năm 1978, có bằng Tiến sỹ luật. Tháng 5/2020, bà đã được bầu giữ chức Chủ tịch của FLC Faros.

Giai đoạn 2015 - 2017, bà Dung làm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Hiện nay, ngoài vai trò đứng đầu tại FLC Faros, bà còn đang là Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) và Chủ tịch CTCP Chứng khoán BOS (Mã: ART).

Cả FLC và Bamboo Airways đều đang có chung Chủ tịch HĐQT là ông Trịnh Văn Quyết. Trước tháng 4/2020, ông Quyết từng làm Chủ tịch của FLC Faros nhưng sau đó đã từ nhiệm và thoái phần lớn vốn cổ phần.

Đại hội cổ đông của FLC Faros hôm 25/5/2021 đã phê duyệt tờ trình cho phép ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC được nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ROS vượt quá các ngưỡng 25%, 35%, 45%, 55%, 66% và 75% mà không cần làm thủ tục chào mua công khai.

Bà Trần Thị Hương được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT của FLC Faros nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Hương sinh năm 1983, có bằng Thạc sỹ quản trị nhân lực. 

Bà từng giữ chức Giám đốc chi nhánh của CTCP Chứng khoán Tân Việt, Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Bất động sản FLCHomes. Từ ngày 3/2/2020 đến nay, bà Hương là Tổng Giám đốc của FLCHomes và Phó Chủ tịch của FLC Faros.

Thành viên cuối cùng trong HĐQT của FLC Faros là bà Nguyễn Bình Phương - người giữ chức Tổng Giám đốc công ty từ ngày 30/11/2020 đến nay. Trước đây, bà Phương từng có thời gian dài làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới. Trước đó, hai thành viên Nguyễn Đăng Vụ và Phạm Anh Dũng có đơn xin từ nhiệm. Các ông Doãn Việt Hoàng và Trần Trung Tùng được bầu bổ sung, ông Nguyễn Trọng Huyên tiếp tục làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Cả ba ông đều có bằng cử nhân kế toán hoặc cử nhân kinh tế. Ông Nguyễn Trọng Huyên và ông Doãn Việt Hoàng đang công tác tại Tập đoàn FLC.

Đại hội cổ đông thường niên của FLC Faros đã thông qua mục tiêu tổng doanh thu năm nay là 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 46 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 61% và 5.271% so với thực hiện năm 2020. 

Chủ tịch Hương Trần Kiều Dung cho biết công ty cần nguồn vốn để tái đầu tư nên sẽ không chi cổ tức.

Đức Quyền