|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

PG Bank công bố tài liệu họp đại hội cổ đông, không nhắc tới kế hoạch sáp nhập ngân hàng

07:56 | 24/04/2023
Chia sẻ
Trong năm 2023, PG Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm ước đạt 530 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm trước.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - Mã: PGB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các kế hoạch kinh doanh trong năm mới và việc tiếp tục thực hiện phương án tái cấu trúc, không có thông tin về việc sẽ sáp nhập với một ngân hàng khác.

Theo đó, trong năm 2023, PG Bank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 11,2% đạt 35.881 tỷ đồng, tổng tài sản tăng 8,3% đạt hơn 53.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 10,6% đạt hơn 47.200 tỷ đồng. Lãi trước thuế cả năm ước đạt 530 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm trước.

Các con số kế hoạch năm 2023 của PG Bank

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ PG Bank 2023.

 Ngân hàng cũng dự kiến sẽ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế, phần lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 còn lại là hơn 343 tỷ đồng. PG Bank chưa công bố cụ thể về phương án phân phối lợi nhuận còn lại này, có chia cổ tức hay không.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ PG Bank 2023.

Tại đại hội sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tới đây, PG Bank sẽ thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Vân Hương theo đơn từ nhiệm đã được gửi trước đó. Đồng thời, HĐQT cũng sẽ trình tới các cổ đông việc sửa đổi điều lệ ngân hàng và ban hành quy chế tổ chức ban kiểm soát.

Về vấn đề tái cơ cấu, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT xây dựng, triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025 dựa trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025" và kế hoạch hành động của ngành ngân hàng.

Trước đó, thị trường xuất hiện tin đồn PG Bank sáp nhập với MSB. Tuy nhiên, đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây của MSB ngày 21/4 đã không thông qua phương án nhận sáp nhập một ngân hàng khác. Phương án được HĐQT MSB trình tới các cổ đông chỉ là về chủ trương, không nêu rõ tên ngân hàng nhận sáp nhập.Chỉ hơn 56% cổ đông tham dự đồng ý với phương án này, chưa đủ điều kiện thông qua tại đại hội.

Vào đầu tháng 4, cổ đông chiến lược của PG Bank là Tập đoàn Xăng dầu  Việt Nam Petrolimex đã bán đấu giá thành công toàn bộ 120 triệu cổ phiếu đang sở hữu cho 4 nhà đầu tư gồm 3 tổ chức và một cá nhân. Mức giá khởi điểm được Petrolimex đưa ra là 21.300 đồng/cp, giá trúng bình quân 21.400 đồng/cp, tổng giá trị cổ phần bán được là 2.568 tỷ đồng.

Diệp Bình