|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PAN Group sắp chi hơn trăm tỷ trả cổ tức

09:27 | 15/06/2024
Chia sẻ
PAN Group dự kiến thanh toán cổ tức năm 2023 trong tháng 7.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn PAN Group (Mã: PAN) đã công bố nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp).

Ngày đăng ký cuối cùng là 27/6, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/6. Ngày thanh toán dự kiến là 8/7.

Với gần 208,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PAN sẽ chi ra khoảng 104 tỷ đồng để trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023 là 5% bằng tiền và dự kiến mức chia cho năm 2024 là tối thiểu 5%.

Cuối năm 2023, hai cổ đông lớn của tập đoàn là CTCP Chứng khoán SSI với 12,29% vốn và Công ty TNHH Đầu tư NDH nắm 11,01% vốn của PAN.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT sở hữu hơn 1,2 triệu cổ phiếu PAN, tương đương 0,56% vốn. Còn bà Nguyễn Thị Trà My - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nắm 970.266 cổ phiếu, tỷ lệ 0,448% vốn của tập đoàn.

Tính tới ngày 27/3, PAN có 14.491 cổ đông theo danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Năm nay, PAN Group đề ra kế hoạch doanh thu thuần 14.780 tỷ, lãi sau thuế 882 tỷ; tăng trưởng lần lượt 12% và 8% so với năm 2023. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 447 tỷ, tăng 10% so với năm ngoái và nếu đạt được sẽ là con số cao kỷ lục của tập đoàn.

HK