Doanh nghiệp

Nhựa Rạng Đông bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

11:17 | 09/05/2019

Chia sẻ

Ông Trần Trọng Triệu được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc thay ông Hồ Đức Lam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (Mã: RDP) công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Đức Lam từ ngày 9/5/2019. Đồng thời, ông Trần Trọng Triệu được bổ nhiệm thay thế vị trí này. Ông Thiệu là thành viên HĐQT công ty từ ngày 21/4/2018.

Ông Hồ Đức Lam sinh năm 1962 từng được bổ nhiệm làm Tổng GĐ công ty từ năm 2006. Hiện tại, ông đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT Nhựa Rạng Đông. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí I, Nhựa Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần hơn 269 tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 795 triệu đồng, giảm 2,6%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt tương ứng hơn 2,7 tỉ đồng, giảm 99%. 

Nhựa Rạng Đông bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới - Ảnh 1.

Diễn biến cổ phiếu RDP từ đầu năm đến nay. Nguồn: VNDirect

Nhật Huyền

Theo Kinh tế & Tiêu dùng