Tài chính

NHNN lên kế hoạch giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung hạn, dài hạn xuống còn 30%

18:08 | 11/04/2019

Chia sẻ

Nếu được thông qua, tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung hạn và dài hạn của các ngân hàng sẽ giảm xuống mức 30% trong năm 2021 hoặc 2022.
NHNN lên kế hoạch giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung hạn, dài hạn xuống còn 30% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung hạn và dài hạn của các ngân hàng có thể giảm xuống mức 30% trong vòng 2 - 3 năm tới.

Cụ thể, NHNN đã đưa ra 2 phương án cho lộ trình giảm dần tỉ lệ này. Phương án 1 là duy trì mức 40% hiện tại đến ngày 30/6/2020; sau đó giảm xuống 35% từ ngày 1/7/2020 đến ngày 30/6/2021; từ ngày 1/7/2021 giảm còn xuống mức 30%.

Phương án 2, duy trì mức 40% đến ngày 30/6/2020; từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021, áp dụng mức tối đa là 37%; từ 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, áp dụng mức tối đa là 34%; và từ 1/7/2022, tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được phép sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn sẽ giảm về mức 30%.

NHNN cho biết việc điều chỉnh tỉ lệ này là để phù hợp với chủ trương của Chính phủ và tình hình thực tế cho vay trung, dài hạn của ngân hàng, chi nhánh NHNN; từng bước kiểm soát được rủi ro thanh khoản nhằm bảo đảm an toàn hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước những thay đổi của các yếu tố từ trong và ngoài nước, góp phần ổn định hoạt động ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Mặt khác, việc điều chỉnh dựa trên cơ sở đánh giá tác động số liệu giám sát của NHNN về tỉ lệ này và số liệu kinh tế vĩ mô, diễn biến tình hình kinh tế trong năm 2018 và các năm tiếp theo cũng như định hướng điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, chủ trương về phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2025.

Đồng thời, lộ trình giảm tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn cũng đã được NHNN phát tín hiệu, truyền thông trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, NHNN cũng cho rằng, việc giảm tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn hàng năm 5% không tác động lớn đến hoạt động của ngân hàng, chi nhánh NHNN và nhu cầu vốn trung, dài hạn của nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp không phụ thuộc vào vốn ngân hàng, chủ động tiếp cận các nguồn vốn khác như phát hành cổ phiếu tăng vốn, phát hành trái phiếu hay hợp tác thực hiện dự án với các đối tác nước ngoài...

Quốc Thụy