|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người dân đổ xô đi du lịch, vận chuyển hành khách tháng 7 tăng gấp 3,9 lần so với năm ngoái

11:50 | 29/07/2022
Chia sẻ
Trong 7 tháng đầu năm, vận tải hành khách tăng trưởng ấn tượng với tất cả các lĩnh vực đầu tăng trưởng so với năm ngoái, trong đó đường sắt và hàng không là 2 ngành tăng trưởng mạnh nhất lần lượt đạt tăng 99,7% và 98,5% so với năm 2021.

Theo cáo báo từ Tổng cục Thống kê, hoạt động vận tải trong tháng 7 diễn ra nhộn nhịp với những kết quả tích cực cả về vận tải hành khách và hàng hóa.

Trong đó, vận chuyển hành khách gấp 3,9 lần và luân chuyển hành khách gấp 5,9 lần so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng rất cao trong dịp hè.

Đồng thời, vận tải hàng hóa cũng tăng 79% về vận chuyển và tăng 64,3% về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, vận tải hành khách tháng 7/2022 ước đạt 368,2 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 5,6% so với tháng trước và luân chuyển 19,2 tỷ lượt khách.km, tăng 7,4%.

Tính chung 7 tháng năm 2022, vận tải hành khách ước đạt 2.248 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 12%) và luân chuyển đạt 107,1 tỷ lượt khách.km, tăng 37,1% (cùng kỳ năm trước giảm 20,1%).

Trong đó, vận tải trong nước đạt 2.246,9 triệu lượt khách, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước và 103 tỷ lượt khách.km, tăng 32,2%; vận tải ngoài nước phục hồi tích cực với 1,1 triệu lượt khách, gấp 16,2 lần cùng kỳ năm trước và 4,1 tỷ lượt khách.km, gấp 16,9 lần.

Mặc dù vận tải hành khách đã có những phục hồi tích cực nhưng mới bằng 77,5% về khối lượng vận chuyển và bằng 74,6% về luân chuyển so với cùng kỳ năm 2019.

  Hạ An tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê.

Về vận tải hàng hóatháng 7/2022 tổng khối lượng vận tải hàng hoá ước đạt 172,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 2,5% so với tháng trước và luân chuyển 37,7 tỷ tấn.km, tăng 1,2%.

Tính chung 7 tháng năm 2022, vận tải hàng hóa ước đạt 1.129 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 1,5%) và luân chuyển 240 tỷ tấn.km, tăng 22,9% (cùng kỳ năm trước tăng 4,1%).

Trong đó, vận tải trong nước đạt 1.104,2 triệu tấn vận chuyển, tăng 16,2% và 142,2 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 32,5%; vận tải ngoài nước đạt 24,8 triệu tấn vận chuyển, tăng 13,3% và 97,8 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 11,3%.

Tổng cục Thống kê đánh giá, các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc nên nhu cầu vận tải hàng hóa trong và ngoài nước 7 tháng năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
 

 

 

Hạ An