|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngành ngân hàng hỗ trợ người vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn

07:22 | 23/03/2020
Chia sẻ
NHNN yêu cầu các ngân hàng nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại ĐBSCL để đưa ra các biện pháp hỗ trợ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành công văn số về hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài từ tháng 12/2019 đến nay đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân nhiều tỉnh vùng ĐBSCL.

Ngành ngân hàng hỗ trợ người vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn - Ảnh 1.

Đồng ruộng khô nứt, lúa chết cháy ở Bến Tre (Nguồn: Vietnamnet).

Để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và ổn định sản xuất kinh doanh, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các đơn vị quan tâm tài trợ vốn cho các dự án phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là các dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, các dự án tích trữ nước, kiểm soát mặn, giữ ngọt, cấp nước đô thị và nông thôn.

Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng ĐBSCL để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo qui định pháp luật hiện hành về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và qui định pháp luật liên quan khác. .

Riêng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, ưu tiên đảm bảo nguồn vốn để cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo qui định tại ĐBSCL; Chủ động phối hợp với các bên liên quan trong triển khai các dự án nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn để đẩy mạnh giải ngân theo đúng tiến độ thi công, nhanh chóng đưa các công trình này vào sử dụng, đặc biệt là tại vùng bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn.

Chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định tình hình và thiệt hại vốn tín dụng do hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long để có biện pháp xử lí kịp thời.

Còn đối với NHNN chi nhánh 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng ĐBSCL nắm sát tình hình sản xuất kinh doanh, theo dõi diễn biến và ảnh hưởng của tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn để chỉ đạo các tổ chức tín dụng kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo qui định.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn theo qui định hiện hành về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và qui định pháp luật liên quan khác.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và NHNN để được xem xét, xử lí.

Thu Hoài