|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Nam Tân Uyên lãi hơn 65 tỷ đồng trong quý I, khách hàng trả trước hơn 300 tỷ tiền thuê đất

16:35 | 17/04/2024
Chia sẻ
Nam Tân Uyên đã bắt đầu ký hợp đồng ghi nhớ (MOU) với các khách hàng tại KCN ở Bình Dương từ năm 2023. Tính đến cuối tháng 3, các khách hàng đã trả trước hơn 300 tỷ đồng tiền thuê đất tại dự án này.

(Nguồn: BCTC quý I/2024 Nam Tân Uyên).

Theo BCTC quý I/2024, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã: NTC) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 57 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế giảm 18% về hơn 65 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận quý này giảm là do doanh thu hoạt động tài chính giảm (chủ yếu do cổ tức nhận được từ các công ty đầu tư bên ngoài).

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp này hơn 4.578 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1.523 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng), chi phí trả trước dài hạn (hơn 1.781 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hơn (hơn 1.000 tỷ đồng).

Tài sản dở dang dài hạn của công ty ghi nhận hơn 181 tỷ đồng, trong đó, gần 10 tỷ đồng là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Khu dân cư Nam Tân Uyên mở rộng và gần 172 tỷ đồng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn 2). Hai khoản mục này gần như không biến động so với thời điểm đầu năm.

(Nguồn: BCTC quý I/2024 Nam Tân Uyên).

Nợ phải trả tính đến cuối tháng 3 của doanh nghiệp gần 3.553 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó nợ vay ngắn hạn hơn 226 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước ngắn hạn ghi nhận 308 tỷ đồng, trong đó gần 303 tỷ đồng là các cá nhân và công ty ứng trước tiền thuê đất tại KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, tăng hơn 30 tỷ đồng so với đầu năm. Từ năm 2023, doanh nghiệp đã bắt đầu ký hợp đồng ghi nhớ (MOU) với các khách hàng tại dư án này.

Xét về “của để dành”, tại thời điểm cuối quý I, doanh thu chưa thực hiện (ngắn và dài hạn) của Nam Tân Uyên hơn 2.980 tỷ đồng, đây là các khoản nhận tiền trước cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp.

Công Tâm

Nên bỏ tiền vào tài sản đầu tư nào: Vàng, chứng khoán hay bất động sản?
Rót tiền vào đâu luôn là mối quan tâm thường trực của các nhà đầu tư. Việc quyết định đầu tư vàng, cổ phiếu hay bất động sản... phụ thuộc vào tình hình vĩ mô cùng những thông tin kinh tế, xã hội trong nước và thế giới. Tuy nhiên, không có công thức chung nào cho tất cả. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể điều chỉnh chiến lược phù hợp với bối cảnh kinh tế và khẩu vị của bản thân nhằm gia tăng lợi nhuận.