Tài chính

Nam A Bank sắp tổ chức Đại hội để bầu bổ sung thành viên HĐQT

12:47 | 21/02/2018

Chia sẻ

Ngày 21/4 tới đây, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2016-2021).
 
nam a bank sap to chuc dai hoi de bau bo sung thanh vien hdqt Nam A Bank: Lãi sau thuế quý I đạt 8 tỷ, giảm 88% cùng kỳ
nam a bank sap to chuc dai hoi de bau bo sung thanh vien hdqt Nam A Bank: Nợ xấu gần 3%, dự phòng rủi ro năm 2016 lên hơn 480 tỷ

Ngày 6/3, Nam A Bank chốt danh sách để thông báo cho cổ đông về hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) VII (2016-2021) và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

nam a bank sap to chuc dai hoi de bau bo sung thanh vien hdqt

Theo đó, thời gian gửi thư cho cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 6/3/2018. Thời gian nhận ý kiến phản hồi của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử người giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS từ ngày 6 đến 19/3/2018

Bên cạnh đó, Nam A Bank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 21/4.

Nội dụng dự kiến tại Đại hội bao gồm: Báo cáo của Ban điều hành về Tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị hoạt động Ngân hàng năm 2017 và định hướng quản trị trong năm 2018; Báo cáo đánh giá hiệu quả làm việc của thành viên HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017…

HĐQT sẽ trình Đại hội xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2016-2021).

Hiện Hội đồng quản trị của Nam A Bank có 5 thành viên gồm ông Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch HĐQT), ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Nguyễn Quốc Mỹ, ông Phan Đình Tân, bà Võ Thị Tuyết Nga và bà Đỗ Anh Thư.

Thành viên BKS bao gồm bà Triệu Kim Cân (Trưởng BKS) và bà Nguyễn Thị Mỹ Lan (Kế toán trưởng).

Minh Anh