Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp đường đạt EPS gần 17.000 đồng

11:34 | 23/07/2021

Chia sẻ

Kết thúc năm tài chính 2020 - 2021, Mía đường Sơn La ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, tăng 37% và đã vượt 5,3 lần kế hoạch lợi nhuận của niên độ.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (Mã: SLS) vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quí IV năm tài chính 2020 - 2021 (từ 1/7/2020 - 30/6/2021) với doanh thu thuần 233 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ sản phẩm đường, mật rỉ đóng góp chủ đạo với 86% tổng doanh thu, đạt gần 200 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu mảng phân bón, thuốc trừ sâu, nông sản, xăng dầu...

Nhờ doanh thu tăng mạnh hơn giá vốn nên biên lợi nhuận gộp tăng từ 24,1% lên 34,8%.

Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp được SLS tiết giảm. Do đó, cuối quý IV, SLS báo lãi sau thuế 76 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ niên độ tài chính trước đó.

Niên độ 2020 - 2021 Mía đường Sơn La (SLS) lãi 164 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 5 lần - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV năm tài chính 2020 - 2021 của SLS.

Kết thúc niên độ tài chính 2020 - 2021, SLS ghi nhận 801 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 24% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 164 tỷ đồng, tăng 37% so với thực hiện niên độ tài chính 2019 - 2020.

Trong niên độ 2020 – 2021, SLS đặt mục tiêu 816 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 26 tỷ đồng. Với kết quả này, SLS đã thực hiện 98% kế hoạch doanh thu và vượt 5,3 lần kế hoạch lợi nhuận của niên độ. 

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của SLS đạt gần 1.193 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu kỳ. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ có gần 4,5 tỷ đồng. 

Chỉ tiêu khoản phải thu ngắn hạn gần 314 tỷ đồng, tăng 6,5% và hàng tồn kho đạt 247 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu niên độ.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của SLS giảm nhẹ còn 536 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ đi vay cuối tháng 6 là 425 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu niên độ và chiếm khoảng 35% tổng nguồn vốn.

Vốn chủ sở hữu đạt gần 657 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 501 tỷ đồng tính đến cuối niên độ.

P. Dương