|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Mía đường Thành Thành Công (SBT) muốn huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu

19:34 | 14/04/2021
Chia sẻ
Số tiền huy động được Mía đường Thành Thành Công dự kiến dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thành Công Thành-Biên Hoà (Mã: SBT) vừa ra nghị quyết phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành 12 triệu trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá trái phiếu là 1.200 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến phát hành vào quý II/2021.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%, đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.

Trái phiếu được CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (Mã: TCBS) tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành.Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của SBT.

Trong đó, trước/trong ngày phát hành, trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất, bất động sản và quyền tài sản (bao gồm tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của nhà máy đường Tây Ninh (tổng diện tích 320.000 m2).

Sau ngày phát hành trái phiếu, tài sản đảm bảo sẽ là cổ phần của tổ chức phát hành đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh, toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh) và các tài sản bổ sung, thay thế khác.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này phục vụ cho mục đích tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, số tiền này dự kiến sẽ được SBT dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác. 

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, tại thời điểm cuối năm, tổng nợ đi vay của tập đoàn là 8.210 tỷ đồng, chiếm 46% nguồn vốn. Trong đó, dư nợ trái phiếu chuyển đổi hết năm 2020 là 152 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là vay từ ngân hàng.

Nợ vay giảm cùng với vốn chủ sở hữu tăng làm cho chỉ số dư nợ phải trả trái phiếu/vốn chủ sở hữu thời điểm 2020 còn 14,44%, giảm 14% so với thời điểm 2019. Dự kiến sau khi phát hành đủ trái phiếu thì chỉ số sẽ là 42,18%.

Năm ngoái, công ty ghi nhận doanh thu đạt 12.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 363 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,7% và 40% so với 2019.

Huyền Trâm

Tiềm năng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam
Hiện tại câu chuyện Fed nâng lãi suất và nguy cơ suy thoái đang “bao trùm” tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường. Câu chuyện này đang ngấm dần vào thị trường chứng khoán và thị trường đang phản ánh những thông tin tiêu cực này. Câu chuyện Fed và rủi ro suy thoái còn có thể kéo dài đến giữa 2023, vậy chúng ta có "bị oan"?