Doanh nghiệp

Minh Phú muốn tăng vốn lên hơn 2.000 tỷ đồng, trở lại HOSE với mục tiêu lãi 990 tỷ đồng

14:08 | 03/03/2018

Chia sẻ

Tiếp nối những thuận lợi trong hoạt động kinh doanh năm cũ. "Vua" tôm Minh Phú đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hợp nhất khoảng 800 triệu USD và lãi ròng 990 tỷ đồng trong năm 2018. Đồng thời công ty cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng và quay trở lại niêm yết trên HOSE.
minh phu muon tang von len hon 2000 ty dong tro lai hose voi muc tieu lai 990 ty dong Mất hàng trăm tỷ đồng tại Eximbank, sản nghiệp gia đình 'vua tôm' Minh Phú lớn cỡ nào?
minh phu muon tang von len hon 2000 ty dong tro lai hose voi muc tieu lai 990 ty dong

2017 lãi ròng đạt 83,33% so với kế hoạch

Theo tờ trình Đại hội Đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC), năm 2017 Minh Phú trở lại sàn UPCoM và ghi nhận nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh so với các doanh nghiệp cùng ngành khác trong nước. Tuy nhiên do hoạt động chủ yếu là xuất khẩu nên công ty còn phải chịu cạnh tranh từ những nước khác, đặc biệt là Ấn Độ, Indonesia.

Thêm nữa, rào cản thương mại từ các nước nhập khẩu ngày càng tăng khiến cho chi phí sản xuất, bán hàng, kiểm soát chất lượng sản phẩm tăng lên. Những nguyên nhân đó ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sản xuất và lợi nhuận của Minh Phú.

minh phu muon tang von len hon 2000 ty dong tro lai hose voi muc tieu lai 990 ty dong
Nguồn: Tài liêu ĐHĐCĐ của MPC

Kết thúc năm 2017, Công ty hoàn thành và vượt 1,69% kim ngạch xuất khẩu so với kế hoạch, sản lượng sản xuất vợt so với kế hoạch 0,86%, doanh thu thuần đạt cũng vượt 6,79% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 83,33% so với kế hoạch.

Do thị trường tôm cạnh tranh, đặc biệt là các nước như Ấn Độ, Indonesia có giá tôm nguyên liệu rẻ hơn Việt Nam rất nhiều nên để cạnh tranh được, công ty phải giảm biên lợi nhuận. Thêm nữa, có một phần tồn kho giá cao của năm 2016 để lại nên ảnh hưởng tới biên lợi nhuận.

minh phu muon tang von len hon 2000 ty dong tro lai hose voi muc tieu lai 990 ty dong
Nguồn: Tài liêu ĐHĐCĐ của MPC

MPC lên kế hoạch trích lập khen thưởng, phúc lợi chiếm khoảng 5% lợi nhuận sau thuế, quỹ đầu tư phát triển chiếm tỷ lệ 20%, dự phòng tài chính 5%. Phần lợi nhuận còn lại dùng để bổ sung tăng vốn điều lệ (chia cổ tức bằng cổ phiếu).

Năm 2017, Minh Phú đã tham gia góp vốn thành lập CTCP xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú (Minh Phu Mangrove) tại Cà Mau.

2018 đặt mục tiêu lãi ròng 990 tỷ đồng

Về kế hoạch năm 2018, Công ty đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hợp nhất khoảng 800 triệu USD. Sản lượng sản xuất hợp nhất đạt 63.000 tấn tôm thành phẩm. Tổng doanh thu thuần hợp nhất 12.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 990 tỷ đồng. Do đó, việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi có thể tăng lên 10%.

Ngoài ra, mức thù lạo của thành viên Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm khoảng 25 triệu đồng/người/tháng. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận 12,5 triệu đồng/người/tháng. Thành viên của Ban kiểm soát không kiêm nhiệm và kiêm nhiệm nhận tương ứng 20 triệu đồng và 4 triệu đồng/người/tháng.

Nếu tình hình kinh doanh vượt kế hoạch, mức trích thưởng lên tới 15% phần lãi sau thuế vượt kế hoạch, ngược lại chỉ đạt chỉ tiêu thì tỷ lệ chi là 8%.

Trở lại HOSE sau 3 năm hủy niêm yết

Năm 2018, MPC lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và tiến hành niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Phương án tăng vốn điều lệ cụ thể là công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 cho cổ đông và phát hành 1,54 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ có chức danh từ Phó giám đốc trở lên hoặc tương đương. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 5 năm.

Ngoài ra, MPC sẽ phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư, mức giá chào bán và thời gian diễn ra dự kiến do Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Được biết, mục đích của đợt chào bán này nhằm tăng năng lực tài chính cho công ty và bổ sung vốn kinh doanh.

Tại thời điểm 31/12/2017, Minh Phú có gần 9.500 tỷ đồng nguồn vốn kinh doanh. Tuy nhiên, nợ phải trả chiếm hơn 6.500 tỷ đồng, khoản nợ vay trả lãi lên tới 5.500 tỷ đồng.

Nhật Huyền