Doanh nghiệp

Masan Consumer tính chia cổ tức bằng tiền 45%, kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng 45 - 59%

14:11 | 16/04/2018

Chia sẻ

Năm 2018, Masan Consumer đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 29 - 40% và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế từ 45% - 59% đồng thời chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%.
masan consumer tinh chia co tuc bang tien 45 ke hoach loi nhuan 2018 tang 45 59 Cựu Phó Chủ tịch cấp cao của Unilever từ nhiệm vị trí TGĐ Masan Consumer và Phó TGĐ Masan
masan consumer tinh chia co tuc bang tien 45 ke hoach loi nhuan 2018 tang 45 59 Masan Consumer sắp rót thêm 1.620 tỷ đồng vào Masan Beverage

Theo tài liệu Đại hội cổ đông của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã: MCH), năm 2018 Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 17.000 - 18.500 tỷ đồng, tăng trưởng từ 29 - 40% so với thực hiện năm 2017. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế từ 3.100 đến 3.400 tỷ đồng, cũng cao hơn 45 - 59% so với thực hiện năm trước.

masan consumer tinh chia co tuc bang tien 45 ke hoach loi nhuan 2018 tang 45 59
Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Masan Consumer. Đơn vị: tỷ đồng. (Nguồn: Masan Consumer)

Với những kết quả như vậy, Masan Consumer trình Đại hội cổ đông 2018 cho ý kiến về kế hoạch chia cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 45% (4.500 đồng/cp), thời gian chi trả dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.

Masan Consumer cũng dự kiến trình Đại hội thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần). Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần có giá trị gần 5.100 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2017, theo báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.

Bên cạnh đó, Masan Consumer sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Số lượng cổ phần phát hành không quá 1% tổng số vốn điều lệ, tương đương không quá 5,4 triệu cổ phiếu.

Năm 2017, Masan Consumer đạt doanh thu thuần 13.213 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.246 tỷ đồng, giảm lần lượt 4% và 20% so với thực hiện năm 2016. Phần lợi nhuận năm 2017 chia cho chủ sở hữu của công ty là 2.132 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước.

Kiên Dương