|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Louis Capital (TGG) đổi tên thành The Golden Group, muốn chuyển hướng sang lĩnh vực dược phẩm

20:31 | 23/03/2023
Chia sẻ
Louis Capital đã được ĐHĐCĐ chấp thuận đổi tên thành The Golden Group đồng thời, công ty muốn thay đổi định hướng kinh doanh sang ngành dược.

CTCP Louis Capital (Mã: TGG) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 2, diễn ra vào ngày 22/3 tại TP HCM. 

ĐHĐCĐ đã thông qua việc đổi tên CTCP Louis Capital thành CTCP The Golden Group, khác với dự kiến ban đầu là đổi tên thành CTCP TGG. Nếu tên mới của công ty bị trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với các tổ chức khác, ĐHĐCĐ thống nhất uỷ quyền cho HĐQT thay đổi tên khác cho phù hợp.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ còn thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán lại BCTC năm 2021 và kiểm toán BCTC 2022 và thay đổi trụ sở chính của công ty. ĐHĐCĐ cũng uỷ quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến trại lợn Hoà Bình, thay đổi định hướng phát triển công ty sang ngành dược là ngành cốt lõi, tiếp tục thực hiện hoạt động M&A những công ty trong lĩnh vực dược phẩm hoặc các công ty có tiềm năng.

Trước khi có tham vọng lấn sân sang ngành dược, Louis Capital hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, mua bán nợ, nông sản. Những năm gần đây, nguồn thu chủ yếu của công ty đến từ việc bán hàng hoá (gạo, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu ngành điện).

Về nhân sự, ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua việc miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT bao gồm: Ông Nguyễn Mai Long (thành viên HĐQT); ông Trịnh Văn Bảo (thành viên HĐQT); ông Ngô Thục Vũ (thành viên HĐQT); ông Cao Bá Trung (thành viên độc lập HĐQT).

Danh sách thành viên HĐQT thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm: Ông Võ Kim Nguyên (thành viên HĐQT); ông Lý Thanh Nhã (thành viên độc lập HĐQT); ông Nguyễn Thomas Thanh (thành viên độc lập HĐQT); ông Ngô Quang Tuấn (thành viên HĐQT).

Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm ba thành viên Ban kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Thị Kiều Liên (Trưởng Ban kiểm soát); ông Hồ Lê Hoàng Anh (thành viên Ban kiểm soát) và ông Phạm Minh Vương (thành viên Ban kiểm soát).

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm: Ông Cao Việt Bách; ông Nguyễn Kiên Giang; ông Đỗ Mạnh Hùng.

Lâm Anh