|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hụt thu tài chính kéo lợi nhuận quý I của Nhiệt điện Phả Lại giảm 42%

07:25 | 20/04/2022
Chia sẻ
Nhiệt điện Phả Lại cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm sâu là do giảm sút doanh thu hoạt động tài chính và giảm doanh thu từ hoạt động bán điện.

CTCP Nhiệt Điện Phả Lại (Mã: PPC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I năm 2022 với doanh thu thuần đạt 1.077 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ từ 1.048 xuống còn 1.035 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp tăng 39,7% đạt gần 42 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 3,9%.

Doanh thu tài chính chỉ đạt 68 tỷ đồng, giảm gần 43% do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay và giảm cổ tức, lợi nhuận được chia.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ hơn 22 tỷ đồng xuống còn 154 triệu đồng chủ yếu do giảm trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp gần như không đổi, doanh nghiệp không phát sinh chi phí bán hàng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 80 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.

 Nguồn: BCTC quý I/2022 của Nhiệt điện Phả Lại. 

Theo báo cáo thường niên năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại đặt mục tiêu 2022 đạt 5.402 tỷ đồng doanh thu và gần 249 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc quý I công ty đã thực hiện được 20% kế hoạch doanh thu và gần 32% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Doanh nghiệp giải trình kết quả sản xuất kinh doanh giảm sút do giảm doanh thu hoạt động tài chính và giảm doanh thu từ hoạt động điện. Sản lượng điện sản xuất quý I/2022 là 793 triệu kWh, thấp hơn so với quý I/2021 là 56,61 triệu kWh. 

Tổng tài sản cuối kỳ của doanh nghiệp là 5.758 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 43% tổng tài sản, trị giá 2.501 tỷ đồng chủ yếu là đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và góp vốn vào đơn vị khác. 

So với đầu kỳ, khoản tương đương tiền giảm 500 tỷ đồng về 0, dẫn đến khoản mục tiền và tương đương tiền chỉ còn giá trị 6,5 tỷ đồng ở thời điểm 31/3/2022. Phải thu ngắn hạn tăng 88% so với đầu kỳ, trị giá 1.494 tỷ đồng chủ yếu là phải thu khách hàng. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/4, thị giá cổ phiếu PPC là 20.000 đồng/cp, vốn hóa thị trường đạt 6.412 tỷ đồng. 

T.Đan

Chuyên gia: Động thái nới room tín dụng của NHNN là khá bất ngờ, lãi suất sẽ hạ nhiệt trong ngắn hạn
Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân Yuanta Việt Nam cho rằng việc tăng room tín dụng thêm 1,5-2% sẽ giúp giảm áp lực tăng lãi suất trong thời gian qua, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là nền kinh tế nói chung.