|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Người dân ồ ạt mua xe, Haxaco đã đạt 1/3 kế hoạch lợi nhuận năm sau quý I

19:45 | 19/04/2022
Chia sẻ
Thị trường ô tô trong nước tăng trưởng mạnh khi nhu cầu mua xe của khách hàng tăng cao cùng với chính sách giảm lệ phí trước bạ đã giúp Haxaco đã hoàn thành 1/3 kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2022.

Kết quả kinh doanh quý I/2022 của CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - Mã: HAX) đạt 1.661 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán là 1.555 tỷ đồng, tăng 17% dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 5% so với quý I năm 2021, đạt hơn 106 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,7% xuống còn 6,3%.

Các khoản chi phí thay đổi không nhiều. Lợi nhuận khác tăng từ 4,9 tỷ đồng lên 9,2 tỷ đồng. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 54 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý I/2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.096 đồng.

 Nguồn: BCTC hợp nhất của Haxaco. 

Về kết quả kinh doanh của công ty mẹ, doanh thu thuần đạt 1.604 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 70 tỷ đồng, tương ứng tăng 20% và tăng 7% so với quý I năm 2021. 

Haxaco cho biết quý I năm 2022, thị trường ô tô trong nước tăng trưởng mạnh với nhu cầu mua xe của khách hàng tăng cao, Haxaco đã hoàn thành 1/3 kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2022. 

Kết quả kinh doanh quý I của doanh nghiệp đạt được là nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô có hiệu lực đến 31/5/2022 đã kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhờ sự hiệu quả trong chiến dịch quảng bá và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết giảm chi phí làm tăng lợi nhuận của công ty. 

Về tình hình tài chính, tổng tài sản đến thời điểm 31/3/2022 của doanh nghiệp là 1.467 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm 30,7% tổng tài sản, trị giá 450 tỷ đồng. 

Các khoản phải khu ngắn hạn thời điểm cuối kỳ là 297 tỷ đồng. Trong đó phải thu ngắn hạn khách hàng là 110 tỷ đồng, phải thu khác là khoản tiền thưởng và hỗ trợ phải thu từ Mercedes – Benz Việt Nam trị giá 178 tỷ đồng. 

Tổng trị giá hàng tồn kho cuối kỳ là 310 tỷ đồng, giảm 47% so với đầu kỳ. 

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối quý I là 703 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu kỳ, chiếm 48% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 306 tỷ đồng, tăng 57% so với thời điểm đầu năm. Khoản nợ dài hạn tăng đột biến do tăng khoản trái phiếu chuyển đổi là 180 tỷ đồng. Tổng giá trị của vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 764 tỷ đồng.  

T.Đan

Chờ lãi suất cho vay giảm, đâu là những yếu tố quyết định?
Lãi suất huy động giảm nhanh góp phần giúp lãi suất cho vay hạ nhiệt, tuy nhiên theo các chuyên gia, việc giảm lãi suất cho vay cần phải có sự trợ lực từ nhiều yếu tố.