Doanh nghiệp

Lợi nhuận FLC Faros giảm 46% còn hơn 8 tỉ đồng trong quí III

12:19 | 31/10/2019

Chia sẻ

Quí III vừa qua là quí thứ 5 liên tiếp FLC Faros suy giảm lợi nhuận sau thuế so với cùng kì năm trước.
FLC Faros Thai Binh self (5)

Lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế tỉnh Thái Bình tháng 2 năm nay. Dự án làm Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, FLC Faros làm nhà thầu thi công. Ảnh: Đức Quyền.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất được công bố mới đây, CTCP Xây dựng FLC Faros ghi nhận 1.179 tỉ đồng doanh thu thuần trong quí III/2019, tăng hơn 180% so với cùng kì năm ngoái; lợi nhuận gộp cũng tăng hơn 50% lên 42,4 tỉ đồng, ứng với biên lợi nhuận gộp 3,6%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm gần 22% trong khi chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp cùng tăng nhanh khiến lợi nhuận sau thuế của FLC Faros chỉ còn 8,1 tỉ đồng, giảm 46,4% so với quí III năm ngoái.

Biên lãi ròng của FLC Faros đạt 0,7%. Trong khi đó, biên lãi ròng quí III của một số doanh nghiệp cùng ngành xây dựng như Coteccons (Mã: CTD) là 2,65%, của Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) là 1,5%.

Quí III/2019

Tăng/giảm so với cùng kì

Ba quí đầu năm 2019

Tăng/giảm so với cùng kì

Doanh thu thuần

1.179

181,5%

3.514

72,5%

Lợi nhuận gộp

42,4

50,7%

135

16,2%

Biên lợi nhuận gộp

3,6%

3,8%

Doanh thu HĐ tài chính

36,9

-21,6%

116

-18,6%

Chi phí tài chính

34,3

10,3%

79

-0,1%

Lãi/Lỗ trong cty liên doanh liên kết

0,0

-100,0%

0

-100,0%

Chi phí bán hàng

0,6

27,5%

2

29,3%

Chi phí quản lí DN

31,7

84,2%

67

37,2%

Lợi nhuận khác

-0,8

-73%

-2

-71%

Lợi nhuận trước thuế

11,9

-43,9%

100

-17,3%

Lợi nhuận sau thuế

8,1

-46,4%

76

-17,8%

Lợi nhuận sau thuế cty mẹ

8,4

-45,4%

77

-17,9%

Biên lợi nhuận ròng

0,7%

2,2%

Theo giải trình của FLC Faros, lợi nhuận quí vừa qua giảm sút so với cùng kì năm trước do công ty đã mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh nhưng chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu. Trong khi đó một số chi phí đã phải ghi nhận theo qui định của chuẩn mực và luật kế toán.

Đây là quí thứ 5 liên tiếp FLC Faros ghi nhận lợi nhuận sau thuế suy giảm so với cùng kì năm ngoái. Lí do giải trình trên cũng được FLC Faros sử dụng trong một số quí trước.

flc faros

Lợi nhuận FLC Faros so với cùng kì năm trước giảm quí thứ 5 liên tiếp. Nguồn: Kiên Dương tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Lũy kế 9 tháng, FLC Faros đạt doanh thu thuần 3.514 tỉ đồng, tăng trưởng 72,5%; lợi nhuận sau thuế 76 tỉ đồng, giảm 17,8%. Biên lãi ròng 9 tháng đạt 2,2%.

FLC Faros đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.000 tỉ đồng trong cả năm 2019, phấn đấu lợi nhuận trước thuế 400 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 320 tỉ đồng, bằng lần lượt 10% và 8% tổng doanh thu. Sau 9 tháng đầu năm, công ty mới thực hiện được 23,8% kế hoạch lợi nhuận, biên lãi ròng 2,2%.

Tổng tài sản thời điểm 30/9 đạt 10.945 tỉ đồng, tăng 3,4% (355 tỉ đồng) so với ngày đầu năm. Nợ phải trả tăng 5,7% lên mức 4.982 tỉ đồng, chiếm 45,5% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu tăng 86 tỉ đồng so với ngày đầu năm, đạt 5.963 tỉ đồng.

Tài sản ngắn hạn tăng trưởng 16,9% và chiếm 71,2% tổng tài sản. Trong đó tăng trưởng mạnh nhất là phải thu ngắn hạn (tăng 11,5%, 546 tỉ đồng) và hàng tồn kho (tăng 39,3%, 659 tỉ đồng).

Ngược lại, đầu tư tài chính dài hạn giảm 661 tỉ đồng, tương ứng tỉ lệ 54,3%. Thời điểm cuối quí II, giá trị khoản mục này của FLC Faros hầu như không đổi so với ngày đầu năm. Như vậy, trong quí III, FLC Faros đã thoái vốn khoản đầu tư dài hạn của mình.

Cuối quí III

% Tổng tài sản

Tăng/giảm 

so đầu năm

Tài sản ngắn hạn

7.796

71,2%

16,9%

Tiền và tương đương tiền

66

0,6%

-53,2%

Phải thu ngắn hạn

5.289

48,3%

11,5%

Hàng tồn kho

2.338

21,4%

39,3%

Tài sản ngắn hạn khác

103

0,9%

-3,4%

Tài sản dài hạn

3.150

28,8%

-19,7%

Phải thu dài hạn

167

1,5%

5399,5%

Tài sản cố định hữu hình

244

2,2%

22,2%

Bất động sản đầu tư

739

6,8%

20,0%

Tài sản dở dang dài hạn

1.230

11,2%

30,2%

Đầu tư tài chính dài hạn

556

5,1%

-54,3%

Tài sản dài hạn khác

213

1,9%

-77,3%

Tổng cộng tài sản

10.945

100,0%

3,4%

Nợ phải trả

4.982

45,5%

5,7%

Nợ ngắn hạn

4.777

43,6%

2,0%

Nợ dài hạn

205

1,9%

614,9%

Vốn chủ sở hữu

5.963

54,5%

1,5%

Ngày 20/9 vừa qua, Hội đồng quản trị FLC Faros đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của FLC Faros tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes.

Tổng số cổ phần được chuyển nhượng là 57.777.778 đơn vị, tương ứng giá trị theo mệnh giá xấp xỉ 578 tỉ đồng. Giá chuyển nhượng không thấp hơn mệnh giá.

FLC Faros đã chỉ định công ty con của mình là Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Quản lí tài sản (RTS) mua 19.134.400 cổ phần trong số cổ phần FLC Faros muốn bán nêu trên. Như vậy, số cổ phần FLCHomes được chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài là khoảng 38,64 triệu đơn vị, tương đương giá trị theo mệnh giá hơn 386 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐQT của FLCHomes hiện là bà Hương Trần Kiều Dung – người đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC.

Trong 9 tháng đầu năm nay, FLC Faros phát sinh giao dịch bán hàng hơn 680 tỉ đồng cho Tập đoàn FLC và các công ty con của FLC. 

Ngoài ra, FLC Faros còn mua hàng trị giá 891 tỉ đồng từ Công ty TNHH Một thành viên FLC Land (cổ đông lớn thứ hai của FLC Faros) và 110 tỉ đồng với CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone. 

Tại ngày 30/9 năm nay, FLC Land là công ty con do Tập đoàn FLC sở hữu 100%. Còn FLC Stone có chung một số lãnh đạo chủ chốt với Tập đoàn FLC.

FLC Faros và Tập đoàn FLC có chung Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn nhất là ông Trịnh Văn Quyết. FLC Faros cũng là đơn vị thi công nhiều dự án mà Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư như Quần thể FLC Quy Nhơn, FLC Sầm Sơn, Dự án Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thái Bình, ...

Song Ngọc