Nhà đất

Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh, Quốc Cường Gia Lai vẫn báo lãi quí III đột biến nhờ tiền bồi thường hợp đồng

14:50 | 31/10/2019

Chia sẻ

Mặc dù báo lãi đột biến, lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng của Quốc Cường Gia Lai sụt giảm mạnh từ 151 tỉ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn 45 tỉ đồng vào cuối quí III.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) đã công bố Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí III/2019 với doanh thu đạt gần 116 tỉ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kì năm trước. 

Trong đó, doanh thu bất động sản từ việc bàn giao căn hộ cho khách hàng đóng góp hơn 72 tỉ đồng, trong khi cùng kì chưa tới 3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động bán điện cũng tăng 57% so với cùng kì, mang về 36 tỉ đồng doanh thu cho công ty.

QCG-KQKD

KQKD quí III/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của Quốc Cường Gia Lai.

Trong quí III năm nay, chi phí lãi vay của Quốc Cường Gia Lai cao gấp hơn 5 lần cùng kì năm ngoái, ghi nhận hơn 33 tỉ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng cũng tăng vọt từ hơn 130 triệu đồng ở cùng kì lên gần 14 tỉ đồng. Theo đó, công ty lỗ thuần hơn 8 tỉ đồng trong quí III.

Tuy nhiên, Quốc Cường Gia Lai có khoản tiền bồi thường hợp đồng gần 60 tỉ đồng trong kì, dẫn đến lợi nhuận khác đạt hơn 57 tỉ đồng, trong khi cùng kì lỗ gần 1 tỉ đồng. 

Nhờ vậy, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ tăng đột biến lên 38 tỉ đồng, cao gấp 26 lần cùng kì.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Quốc Cường Gia Lai đạt 689 tỉ đồng doanh thu và 74 tỉ đồng LNST của cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng trưởng 33% và 84% so với cùng kì. Qua đó, công ty đã thực hiện được 53% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bất động sản dở dang ghi nhận 7.369 tỉ đồng, chiếm 69% tổng tài sản

Tính đến quí III, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai ghi nhận 10.757 tỉ đồng, giảm gần 250 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là ứng tiền thi công tại các đơn vị.đã giảm 56% về mức 495 tỉ đồng.

Đáng chú ý, lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng của Quốc Cường Gia Lai sụt giảm mạnh từ 151 tỉ đồng hồi đầu năm xuống chỉ còn 45 tỉ đồng. Lượng tiền mặt này là quá ít ỏi so với qui mô vốn của Quốc Cường Gia Lai.

Tính đến ngày 30/9/2019, hàng tồn kho của công ty chiếm 73% tổng giá trị tài sản, tương đương 7.849 tỉ đồng. Trong đó, bất động sản dở dang chiếm 7.369 tỉ đồng, bao gồm các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất và chi phí xây dựng.

Phần lớn nợ của Quốc Cường Gia Lai tập trung ở phải trả ngắn hạn khác với số tiền gần 4.550 tỉ đồng, chiếm 70% tổng nợ phải trả, bao gồm nhận tiền của Sunny cho dự án Phước Kiển (2.883 tỉ đồng) và phải trả các bên liên quan hơn 1.000 tỉ đồng.

QCG-cac-ben-lien-quan

Chi tiết phải trả các bên liên quan. Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của Quốc Cường Gia Lai.

Nguyên Ngọc