|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

LienVietPostBank: Mục tiêu lợi nhuận tăng 32%, tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỷ đồng trong năm 2022

11:35 | 26/04/2022
Chia sẻ
Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ, tăng 32% so với năm trước. Tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.200 thông qua ba phương án.

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2022. 

Trong đó, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 336.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2022. Huy động thị trường 1 đạt 257.070 tỷ đồng, tương đương tăng 18,4%. Tín dụng thị trường 1 đạt 246.650 tỷ đồng, tăng 98% so với năm 2021.

Thu dịch vụ dự kiến tăng 34% đạt 1.150 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.800 tỷ, tăng 32% so với năm trước.

Trong quý I, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.795 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng đã thực hiện được khoảng 37% kế hoạch năm.

 Kế hoạch kinh doanh 2022. (Nguồn: LienVietPostBank).

Về kế hoạch tăng vốn năm 2022, ngân hàng dự kiến tăng vốn thêm hơn 6.200 tỷ đồng thông qua ba phương án. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

Đồng thời chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau phát hành tối đa là 9,99%. Ngoài ra, ngân hàng sẽ chào bán 300 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán dự kiến là 16,4% (giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp).

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng gần 42%, đạt hơn  21.250 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, tăng quy mô vốn hoạt động cho ngân hàng, đầu tư cho việc mở rộng, phát triển hoạt động của ngân hàng.

Kế hoạch tăng vốn 2022. (Nguồn: LienVietPostBank).

Phương Nga