|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

LienVietPostBank báo lãi trước thuế vượt 1.700 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ

06:00 | 21/04/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.795 tỷ đồng chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng trưởng mạnh trong kỳ.

Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận trước thuế tăng 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.795 tỷ đồng.

Trong đó, thu nhập thuần từ lãi tăng trưởng 40% so với cùng kỳ do quy mô cho vay bán lẻ, thu hồi lãi của các khoản vay cơ cấu COVID-19 do các khách hàng đã khôi phục được hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, phía ngân hàng cho biết đã linh hoạt cân đối nguồn vốn để phù hợp với tốc độ tăng tín dụng do vậy tối ưu được hiệu quả sử dụng nguồn.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 34,4%, đạt 217,4 tỷ đồng nhờ các dịch vụ như bảo hiểm, thẻ, ngân hàng số. Các hoạt động kinh doanh khác cũng mang về cho ngân hàng hơn 191 tỷ đồng lãi thuần, tăng gấp nhiều lần cùng kỳ.

Mặt khác, hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư đều ghi nhận khoản lỗ lần lượt là 14,5 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng trong quý I.

 

 Kết quả kinh doanh của LienVietPostBank trong quý I/2022. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/3/2022, tổng tài sản của ngân hàng giảm 1,5% so với cùng kỳ xuống còn 284.918 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng giảm nhẹ 0,6%, dự phòng rủi ro cho vay tăng 9,7%. Huy động tiền gửi từ khách hàng giảm mạnh 35,8% so với đầu năm, đạt 177.460 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu tăng 3,1% từ 2.863 tỷ đồng lên 2.953 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,42%.

   Một số chỉ tiêu của LienVietPostBank trong quý I. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp). 

Phương Nga