|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lịch họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 17 doanh nghiệp

18:00 | 03/04/2022
Chia sẻ
Trong tuần tới từ ngày 4-9/4, có 17 doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) chốt quyền tham dự hoặc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CK: HHP) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 5.

2. Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (mã CK: ROS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 5.

3. Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến ngày 6/5.

 

4. Công ty Cổ phần KOSY (mã CK: KOS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 5.

5. Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã CK: SCS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/4.

6. Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Gòn (mã CK: CRE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 6/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 5.

7. Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã CK: VRE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 6/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Chưa chốt.

8. Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (mã CK: DTL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 6/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4.

9. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 6/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Chi tiết trên thông báo cổ đông.

10. Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã CK: VIC) ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 7/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Sẽ thông báo tới cổ đông sau.

11. Công ty Cổ phần Vinhomes (mã CK: VHM) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 8/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Sẽ thông báo tới cổ đông sau.

Tiện ích nội khu The Origami – Vinhomes Grand Park. Ảnh: VHM.

12. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (mã CK: CTI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 8/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Sẽ thông báo tới cổ đông sau.

13. Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (mã CK: STG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/5.

14. Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã CK: SAV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Ngày 8/4.

15. Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK: SFI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Ngày 8/4.

16. Công ty Cổ phần Logistics Vicem (mã CK: HTV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/4.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/5.

17. Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (mã CK: HAX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian họp: Dự kiến ngày 9/4.

A N

11 doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức và phát hành thêm, tỷ lệ cao nhất 81,8%
Trong tuần đầu tiên của năm Quý Mão (từ 30/1 đến 6/2), thị trường chứng khoán Việt Nam có 11 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.