Tài chính

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 10/2020: Cao nhất là 7,1%/năm

15:37 | 06/10/2020

Chia sẻ

Đầu tháng 10, lãi suất cao nhất tại ngân hàng Techcombank tiếp tục được duy trì ở mức là 7,1%/năm dành cho khách hàng thường gửi tiền từ 30 tỉ đồng trở lên, kì hạn 12 tháng và lĩnh lãi cuối kì.

Cùng với xu hướng giảm lãi suất tại đa số ngân hàng trong tháng 10 này, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cũng được điều chỉnh giảm tại một số kì hạn. Khảo sát vào ngày 6/10, mức lãi suất ngân hàng Techcombank dao động trong khoảng từ 2,55%/năm - 7,1%/năm tuỳ điều kiện khách hàng thường hay khách hàng ưu tiên và tương ứng tại các kì hạn khác nhau từ 1 tháng đến 36 tháng.

Với gói gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, Techcombank có phân ra các khung lãi suất khác nhau cho 4 đối tượng khách hàng: khách hàng thường dưới 50 tuổi, khách hàng thường trên 50 tuổi, khách hàng ưu tiên dưới 50 tuổi và khách hàng ưu tiên trên 50 tuổi.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng niêm yết dành cho các khách hàng thường có độ tuổi dưới 50 nằm trong phạm vi từ 2,55%/năm - 7,1%/năm cho hình thức lĩnh lãi cuối kì. Mức lãi suất cao nhất là 7,1%/năm áp dụng với các khoản tiết kiệm từ 30 tỉ trở lên tại kì hạn 12 tháng. Khách hàng phải cam kết không được tất toán trước hạn.

Với các khách hàng thường từ 50 tuổi trở lên, biểu lãi suất tiền gửi dao động trong khoảng từ 2,85% - 7,1%/năm, cao hơn 0,3 điểm % so với khách hàng dưới 50 tuổi. Lãi suất tiết kiệm cao nhất áp dụng với nhóm khách hàng này cũng là 7,1%/năm với điều kiện tương tự như khách hàng có độ tuổi dưới 50.

Nhóm khách hàng ưu tiên của Techcombank hưởng lãi suất từ 2,7%/năm đến 5,1%/năm với độ tuổi dưới 50. Lãi suất huy động cao nhất là 5,1%/năm áp dụng với các khoản tiền gửi tại kì hạn 12 tháng.

Các khách hàng từ 50 tuổi trở lên được hưởng lãi suất cao hơn 0,2 điểm % ở mỗi kì hạn. Biểu lãi suất ngân hàng dao động trong phạm vi 2,9%/năm - 5,3%/năm. Khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 12 tháng, khách hàng ưu tiên 50+ sẽ được hưởng lãi suất cao nhất là 5,3%/năm.

Như vậy, lãi suất huy động tại ngân hàng Techcombank trong tháng 10 này được điều chỉnh giảm tập trung tại các kì hạn từ 1 đến 6 tháng. Trong đó, riêng kì hạn 2 tháng được điều chỉnh giảm đồng loạt 0,3 điểm % đối với tất cả các phân khúc khách hàng. Các kì hạn 1 tháng và từ 3 tháng đến 6 tháng có chung mức giảm là 0,2 điểm % và cũng không có sự phân biệt về đối tượng khách hàng.

Đáng chú ý, sự điều chỉnh giảm nói trên cũng được áp dụng đối với cả những hình thức lĩnh lãi khác của sản phẩm tiết kiệm thường và cả các sản phẩm tiết kiệm khác đang áp dụng tại ngân hàng Techcombank như: tiết kiệm Phát Lộc, tiết kiệm trực tuyến,...

Theo đó, khác hàng có thể lựa chọn các hình thức khác như lĩnh lãi hàng tháng (lãi suất 2,6%/năm - 4,6%/năm) và lĩnh lãi hàng quý (lãi suất 2,7%/năm - 4,7%/năm).

Lãi suất tiết kiệm không kì hạn áp dụng cùng mức 0,1%/năm cho tất cả các hình thức lĩnh lãi và đối tượng khách hàng.

Biểu lãi suất ngân hàng Techcombank hình thức tiết kiệm thường ngày 6/10/2020

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 10/2020: Cao nhất là 7,1%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Techcombank

Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm tiết Phát Lộc của Techcombank với lãi suất ưu đãi cao hơn so với gói tiết kiệm thông thường. Lãi suất tiền gửi tăng theo bậc thang của các khoản tiền gửi tương ứng: dưới 1 tỉ, từ 1 đến dưới 3 tỉ và từ 3 tỉ trở lên. 

Biểu lãi suất tiết kiệm Phát Lộc ngân hàng Techcombank tháng 10/2020

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 10/2020: Cao nhất là 7,1%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: Techcombank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Techcombank trên kênh giao dịch trực tuyến

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 10/2020: Cao nhất là 7,1%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: Techcombank


Quỳnh Hương