Tài chính

Lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 8/2020

17:07 | 05/08/2020

Chia sẻ

Ngân hàng Đông Á (DongA Bank)

Mức lãi suất ngân hàng Đông Á cao nhất trong tháng 8 vẫn được duy trì ở mức 7,6%/năm dành cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 18, 24 và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kì. Khung lãi suất áp dụng dao động trong khoảng từ 4,25%/năm - 7,6%/năm.

Đầu tháng 8 này, khung lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) dưới hình thức lĩnh lãi cuối được áp dụng trong khoảng từ 4,25%/năm - 7,6%/năm, không đổi so với đầu tháng trước.

Cụ thể, các khoản tiền gửi tiết kiệm các kì hạn 1 - 5 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 4,25%/năm.

Lãi suất huy động tại Ngân hàng Đông Á với các khoản tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng trở lên được áp dụng ở mức cao hơn hẳn. Theo đó, kì hạn 6 tháng được niêm yết ở mức là 6,8%/năm. Đối với kì hạn 7 tháng và 8 tháng Dong A Bank qui định cùng lãi suất là 7,1%/năm; các kì hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng hưởng lãi suất 7,2%/năm; còn kì hạn 12 tháng là 7,4%/năm.

Tại kì hạn 13 tháng, Ngân hàng Đông Á cũng được duy trì ở mức là 7,5%/năm giống như biểu lãi suất đầu tháng 7.

Đáng chú ý, mức lãi suất tiền gửi cao nhất nhất được áp dụng tại Ngân hàng Đông Á hiện nay là 7,6%/năm, áp dụng cho khách hàng có khoản tiền gửi ở kì hạn 18, 24 và 36 tháng, gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Biểu lãi suất ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 8/2020

Kỳ hạn

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

Lĩnh lãi cuối kỳ

1 tuần

 

 

0,20

2 tuần

 

 

0,20

3 tuần

 

 

0,20

1 tháng

 

 

4,25

2 tháng

4,24

 

4,25

3 tháng

4,24

 

4,25

4 tháng

4,23

 

4,25

5 tháng

4,22

 

4,25

6 tháng

6,71

6,74

6,80

7 tháng

6,98

 

7,10

8 tháng

6,96

 

7,10

9 tháng

7,03

7,07

7,20

10 tháng

7,01

 

7,20

11 tháng

6,99

 

7,20

12 tháng

7,16

7,20

7,40

13 tháng

7,23

 

7,50

18 tháng

7,22

7,27

7,60

24 tháng

7,10

7,14

7,60

36 tháng

6,87

6,91

7,60

Nguồn: Ngân hàng Đông Á

Song song với sản phẩm gửi tiết kiệm thông thường, DongA Bank cũng đang triển khai một số sản phẩm khác như tiết kiệm Ưu việt, tiết kiệm Silk+, tiết kiệm Trường An.

Đặc biệt, với sản phẩm Tiết kiệm Silk+ có lãi suất tiền gửi giống với sản phẩm Tiết kiệm có kì hạn thường. Tuy nhiên, tùy vào số tiền gửi của khách hàng, Ngân hàng Đông Á sẽ ưu đãi cộng thêm biên độ lãi suất, với kì hạn tối thiểu từ 6 tháng trở lên, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Trong đó, sô tiền gửi từ 10 triệu đồng đến nhỏ hơn 100 triệu đồng được cộng thêm 0,04% biên độ lãi suất, từ 100 triệu đồng đến nhỏ hơn 500 triệu đồng được cộng thêm 0,06%, từ 500 triệu đồng đến nhỏ hơn 1 tỷ đồng cộng 0,08%, từ 1 tỉ trở lên cộng thêm 0,1%.

Ưu đãi cho khách hàng gửi kì hạn từ 12 tháng trở lên đã đến ngày đáo hạn và muốn tái tục tại sản phẩm Tiết kiệm Silk+ sẽ được ngân hàng cộng thêm lãi suất thưởng: 0,03%/ năm cho kì hạn gửi 12 và 13 tháng hoặc 0,06 %/năm cho kì hạn gửi trên 13 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kì.

Biên độ cộng thêm lãi suất của gói Tiết kiệm Silk+ 

Số tiền gửi

Biên độ (%/năm)

Từ 10 triệu đồng đến nhỏ hơn 100 triệu đồng

0,04

Từ 100 triệu đồng đến nhỏ hơn 500 triệu đồng 

0,06

Từ 500 triệu đồng đến nhỏ hơn 1 tỷ đồng 

0,08

Từ 1 tỷ trở lên

0,10

Nguồn: Ngân hàng Đông Á

Quỳnh Hương