Tài chính

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 11/2020 mới nhất

12:05 | 02/11/2020

Chia sẻ

Đầu tháng 11/2020, khung lãi suất tiền gửi bằng VND đối với loại tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng trở lên dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank dao động trong khoảng từ 3,3%/năm đến 5,8%/năm.

Trong tháng 11/2020, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) dành cho khách hàng cá nhân có sự điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn so với đầu tháng trước. Do đó, lãi suất huy động cao nhất cũng giảm xuống và áp dụng ở mức là 5,8%/năm dành cho các khoản tiền kì hạn từ 12 tháng trở lên.

Tại biểu lãi suất này, lãi suất tiền gửi bằng VND có kì hạn từ 1 tháng trở lên dao động từ 3,3%/năm đến 5,8%/năm.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng Agribank đối với các kì hạn từ 1 tháng đến 8 tháng đồng loạt giảm 0,2 điểm % tại mỗi kì hạn. Theo đó, kì hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết ở mức là 3,3%/năm, kì hạn từ 3 tháng đến 5 tháng có cùng lãi suất là 3,6%/năm, còn đối với các kì hạn 6 tháng đến 8 tháng được ấn định ở mức là 4,2%/năm.

Ngân hàng Agribank tiếp tục huy động mức lãi suất là 4,2%/năm đối với các kì hạn gửi tiền từ 9 tháng đến 11 tháng. Đây là mức lãi suất đã giảm 0,3 điểm % so với khảo sát đầu tháng 10.

Đối với các khoản tiền gửi có kì hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng Agribank qui định hiện nay đều đồng loạt ở mức là 5,8%/năm, tức cùng giảm 0,2 điểm % tại mỗi kì hạn .

Ngoài ra, tiền gửi không kì hạn và tiền gửi thanh toán trong tháng 11 này tiếp tục không đổi và được ngân hàng Agribank niêm yết cùng lãi suất là 0,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng USD và euro tại Agribank là 0%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân tháng 11/2020

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0.1%

0%

0%

1 Tháng

3.3%

0%

0%

2 Tháng

3.3%

0%

0%

3 Tháng

3.6%

0%

0%

4 Tháng

3.6%

0%

0%

5 Tháng

3.6%

0%

0%

6 Tháng

4.2%

0%

0%

7 Tháng

4.2%

0%

0%

8 Tháng

4.2%

0%

0%

9 Tháng

4.2%

0%

0%

10 Tháng

4.2%

0%

0%

11 Tháng

4.2%

0%

0%

12 Tháng

5.8%

0%

0%

13 Tháng

5.8%

0%

0%

15 Tháng

5.8%

0%

0%

18 Tháng

5.8%

0%

0%

24 Tháng

5.8%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0.1%

0%

0%

Nguồn: Agribank

Giống như khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank cũng được điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn.

Cụ thể, mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 8 tháng được điều chỉnh giảm đồng thời 0,2 điểm % cho mỗi kì hạn. Theo đó, trong khi kì hạn 1 tháng và 2 tháng niêm yết cùng mức lãi suất là 3,2%/năm thì các kì hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được qui định chung lãi suất là 3,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank tại các kì hạn từ 6 tháng đến 8 tháng được huy động ở mức là 3,9%/năm. 

Lãi suất huy động tại các kì hạn từ 9 tháng đến 11 tháng hiện nay cũng là 3,9%/năm, tuy nhiên mức giảm là 0,3%/năm tại mỗi kì hạn.

Còn lại từ kì hạn 12 tháng trở đi cụ thể là các kì hạn: 12, 13, 15, 18 và 24 tháng, lãi suất được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp chỉ còn là 4,9%/năm, tương ứng giảm tới 0,4 điểm % cho mỗi kì hạn so với đầu tháng trước.

Hai loại tiền gửi là không kì hạn và tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp tiếp tục được giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp

Kì hạn

VND

USD

EUR

Không kỳ hạn

0.2%

0%

0%

1 Tháng

3.2%

0%

0%

2 Tháng

3.2%

0%

0%

3 Tháng

3.5%

0%

0%

4 Tháng

3.5%

0%

0%

5 Tháng

3.5%

0%

0%

6 Tháng

3.9%

0%

0%

7 Tháng

3.9%

0%

0%

8 Tháng

3.9%

0%

0%

9 Tháng

3.9%

0%

0%

10 Tháng

3.9%

0%

0%

11 Tháng

3.9%

0%

0%

12 Tháng

4.9%

0%

0%

13 Tháng

4.9%

0%

0%

15 Tháng

4.9%

0%

0%

18 Tháng

4.9%

0%

0%

24 Tháng

4.9%

0%

0%

Tiền gửi thanh toán

0.2%

0%

0%

Nguồn: Agribank

Quỳnh Hương