Tài chính

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 1/2020

21:59 | 05/01/2020

Chia sẻ

Nguồn: ACB.

Trong tháng 1, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng ACB là 7,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi tiết kiệm thường từ 18 tháng trở lên và số tiền từ 5 tỉ đồng trở lên.

Trong tháng 1/2020, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giữ nguyên mức lãi suất huy động cho tất cả sản phẩm tiền gửi so với tháng 12/2019.

Cụ thể, đối với kì hạn gửi 1 - 3 tuần, ACB áp dụng mức lãi suất chung 0,8%/năm cho tất cả các mức tiền gửi, khu vực gửi.

Ở các kì hạn từ 1 tháng đến 12 tháng, tại khu vực khách hàng ngoài TP HCM, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 tháng-3 tháng ở mức 5%/năm; kì hạn 6-9 tháng có lãi suất dao động quanh 6,5%-7%.

Tiền gửi kì hạn 15 tháng áp dụng mức lãi suất 7,4%; kì hạn từ 18 trở lên có lãi suất 7,6% năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất ngân hàng ACB cao nhất tại hình thức gửi tiết kiệm thường là 7,8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 18 tháng trở lên và số tiền từ 5 tỉ đồng trở lên.

Biểu lãi suất ngân hàng ACB khu vực ngoài TP HCM mới nhất đầu tháng 1/2020:

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 1/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: ACB.

Tại khu vực TP HCM, mức lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn từ 1 đến 12 tháng thường thấp hơn so với các khu vực khác 0,1 - 0,2 điểm %.

Cụ thể, đối với tiền gửi kì hạn 13 tháng, với số tiền gửi dưới 10 tỉ đồng có cùng mức lãi suất là 7,1%. từ trên 10 tỉ đồng đến dưới 30 tỉ đồng là 7,1%/năm; riêng số tiền gửi từ 30 tỉ đồng trở lên được áp dụng mức lãi suất là 7,6%/năm.

Tại kì hạn 15 tháng, ACB đang áp dụng mức lãi suất 7,4%/năm. Các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất cùng áp dụng mức lãi suất 7,6%/năm.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, ACB còn triển khai một số hình thức gửi, sản phẩm tiết kiệm như: tiết kiệm phúc an lộc (cao hơn lãi suất thường 0,1 điểm %); tiết kiệm thiên thần nhỏ, an cư lập nghiệp; tiền gửi online, tiết kiệm lộc bảo toàn.

Bên cạnh đó, từ ngày 15/11/2019 – 31/3/2020, ACB triển khai chương trình giáng sinh 2019 và Tết 2020 – đón Giáng Sinh, rinh quà năm mới dành cho sản phẩm tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng trở lên trực tuyến bằng VND; Dịch vụ chuyển tiền trên dịch vụ ACB Online có thu phí; Tài khoản lương tại ACB; Sản phẩm tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng trở lên tại quầy bằng VND.


Thu Hoài