Tài chính

Lãi suất ngân hàng ABBank tháng 1/2021 cao nhất là bao nhiêu?

16:30 | 13/01/2021

Chia sẻ

Lãi suất ngân hàng ABBank trong tháng 1/2021 này nhìn chung không đổi so với tháng trước. Lãi suất cao nhất đang được triển khai là 7,2%/năm dành cho khách hàng khi gửi từ 3 tỉ trở lên tại kì hạn 36 tháng.

Bước sang tháng 1/2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) có lãi suất huy động nhìn chung không đổi so với tháng trước. Theo đó, biểu lãi suất tiết kiệm VND tiếp tục duy trì trong phạm vi từ 3,55%/năm đến 7,1%/năm. Biểu lãi suất này được áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 - 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được niêm yết chung ở mức 3.55%/năm. Tiền gửi tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 8 tháng được huy động với lãi suất 5,7%/năm, tại kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng hưởng cùng mức lãi suất 5,8%/năm.

Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng có chung lãi suất tiền gửi là 6,3%/năm. Lãi suất ngân hàng ABBank tại các kỳ hạn 15,18 và 24 tháng có lãi suất niêm yết lần lượt là: 6,4%/năm, 6,5%/năm và 6,6%/năm.

Từ 36 tháng đến 60 tháng, ABBank huy động tiền gửi khách hàng cá nhân với cùng mức lãi suất 7,2%/năm.

Các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 - 3 tuần, ABBank ấn định lãi suất ở mức 0,2%/năm. Tương tự, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cũng có lãi suất là 0,2%/năm.

Ngoài hình thức nhận lãi cuối kỳ, ngân hàng cũng triển khai các phương thức nhận lãi khác như: lĩnh lãi trước (3,5%/năm đến 5,93%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (3,53%/năm đến 6,45%/năm) và lĩnh lãi hàng quý (5,66%/năm đến 6,3%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng ABBank mới nhất tháng 1/2021

Kỳ hạn

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi hàng quý

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi trước

Không kỳ hạn

0.2

 

 

 

01 tuần

0.2

 

 

 

02 tuần

0.2

 

 

 

03 tuần

0.2

 

 

 

01 tháng

3.55

 

 

3.54

02 tháng

3.55

 

3.54

3.53

03 tháng

3.55

 

3.54

3.52

04 tháng

3.55

 

3.53

3.51

05 tháng

3.55

 

3.53

3.5

06 tháng

5.7

5.66

5.63

5.54

07 tháng

5.7

 

5.62

5.52

08 tháng

5.7

 

5.61

5.49

09 tháng

5.8

5.72

5.69

5.56

10 tháng

5.8

 

5.68

5.53

11 tháng

5.8

 

5.66

5.51

12 tháng

6.3

6.16

6.13

5.93

13 tháng (*)

6.3

 

15 tháng

6.4

6.2

6.17

5.93

18 tháng

6.5

6.25

6.22

5.92

24 tháng

6.6

6.25

6.22

5.83

36 tháng

7.1

6.49

6.45

5.85

48 tháng

7.1

6.3

6.27

5.53

60 tháng

7.1

6.12

6.09

5.24

Nguồn: ABBank

Nếu có nhu cầu mở sổ tiết kiệm với số tiền lớn, khách hàng có thể tham khảo lãi suất tại sản phẩm tiết kiệm bậc thang. ABBank chia thành 5 khung tiền gửi với lãi suất khác nhau: Từ 1 triệu VND đến dưới 100 triệu VND, từ 100 triệu VND đến dưới 500 triệu VND, từ 500 triệu VND đến dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đồng trở lên.

Đặc biệt, khi gửi khoản tiền từ 3 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 36 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất 7,2%/năm. Đây là lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được triển khai tại ABBank trong thời gian này.

Lãi suất Tiết kiệm bậc thang tại ABBank

Kì hạn

Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kì (%/năm)

Từ 1 triệu VNĐ đến dưới

100 triệu VNĐ

Từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ

Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỉ đồng

Từ 1 tỉ đồng đến dưới 3 tỉ đồng

Từ 3 tỉ đồng

trở lên

01 tháng

3,55

3,55

3,55

3,55

3,55

02 tháng

3,55

3,55

3,55

3,55

3,55

03 tháng

3,55

3,55

3,55

3,55

3,55

05 tháng

3,55

3,55

3,55

3,55

3,55

06 tháng

5,7

5,7

5,7

5,75

5,8

07 tháng

5,7

5,7

5,7

5,75

5,8

09 tháng

5,8

5,8

5,8

5,85

5,9

10 tháng

5,8

5,8

5,8

5,85

5,9

12 tháng

6,3

6,3

6,3

6,35

6,4

18 tháng

6,5

6,5

6,5

6,55

6,6

24 tháng

6,6

6,6

6,6

6,65

6,7

36 tháng

7,1

7,1

7,1

7,15

7,2

Nguồn: ABBank.

Quỳnh Hương