Tài chính

Lãi suất cho vay ngân hàng TPBank mới nhất tháng 10/2018

20:31 | 02/10/2018

Chia sẻ

Theo khảo sát tại ngày 2/10, lãi suất cho vay Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank - Mã: TPB) hiện thấp nhất là 7,1%/năm, cao nhất là 8,6%/năm đối với các khoản nay ngắn hạn.
lai suat cho vay ngan hang tpbank moi nhat thang 102018 TPBank miễn nhiều loại phí giao dịch ngân hàng điện tử cho doanh nghiệp
lai suat cho vay ngan hang tpbank moi nhat thang 102018 Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 9/2018

Lãi suất cho vay khách hàng cá nhân

Biểu lãi suất cơ sở cho vay dành cho Khách hàng Cá nhân tại Ngân hàng TPBank hiện dao động từ 7,1 - 8,6%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng.

Cụ thể, lãi suất cho vay cơ sở kỳ hạn 1 tháng đối với VND là 7,1%/năm; lãi suất cho vay kỳ hạn 3 tháng là 7,7%/năm.

Cho vay kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 7,8%/năm; cho vay kỳ hạn 12 có lãi suất 8,6%/năm.

Biểu lãi suất cho vay cơ sở VND tại Ngân hàng TPBank áp dung đối với khách hàng cá nhân (tại ngày khảo sát 2/10/2018)

Xác định Lãi suất cơ sở Lãi suất cơ sở VND
% năm
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 1 tháng 7,1%
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 3 tháng 7,7%
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 6 tháng 7,8%
Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng 8,6%

Lãi suất cho vay khách hàng doanh nghiệp

Đối với khách hàng doanh nghiệp, hiện lãi suất cho vay VND của TPBank dao động từ 7 - 8,1%/năm; cho vay USD có lãi suất từ 3,2 - 4,1%/năm cho các cơ sở kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng.

Biểu lãi suất cho vay cơ sở VND tại Ngân hàng TPBank áp dung đối với khách hàng doanh nghiệp (tại ngày khảo sát 2/10/2018)

TT Kỳ Lãi suất cơ sở Mức Lãi suất cơ sở
VND USD
1 Lãi suất cơ sở kỳ hạn 1 tháng 7,0% 3,2%
2 Lãi suất cơ sở kỳ hạn 3 tháng 7,3% 3,4%
3 Lãi suất cơ sở kỳ hạn 6 tháng 7,5% 3,7%
4 Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng 8,1% 4,1%

Một số lưu ý khi vay Ngân hàng TPBank

TPBank cho biết, lãi suất cơ sở cố định chỉ áp dụng với các khoản vay ngắn hạn. Các khoản vay trung dài hạn bắt buộc áp dụng lãi suất điều chỉnh (sau thời gian cố định lãi suất ban đầu, nếu có).

Mức lãi suất cơ sở áp dụng cho khoản vay sẽ tương ứng với thời hạn của khoản vay. Cụ thể như sau:

Thời hạn khoản vay Kỳ Lãi suất cơ sở áp dụng
1 tháng Lãi suất cơ sở kỳ hạn 1 tháng
2, 3 tháng Lãi suất cơ sở kỳ hạn 3 tháng
4, 5, 6 tháng Lãi suất cơ sở kỳ hạn 6 tháng
7, 8, 9, 10, 11, 12, >12 tháng Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng

Đối với các khoản vay lãi suất điều chỉnh dành cho vay trung, dài hạn được mặc định tần suất điều chỉnh lãi suất là 3 tháng/lần. Mức lãi suất cơ sở áp dụng cho khoản vay sẽ phụ thuộc vào tần suất điều chỉnh lãi suất của khoản vay. Cụ thể như sau:

STT Tần suất điều chỉnh lãi suất Kỳ Lãi suất cơ sở áp dụng
1 Các khoản vay có tần suất thay đổi lãi suất là 1,2,3 tháng/lần Lãi suất cơ sở kỳ hạn 3 tháng
2 Các khoản vay có tần suất thay đổi lãi suất là 4,5,6 tháng/lần Lãi suất cơ sở kỳ hạn 6 tháng
3 Các khoản vay có tần suất thay đổi lãi suất là 7,8,9,10,11,12 tháng/lần Lãi suất cơ sở kỳ hạn 12 tháng
4 Các khoản vay theo Hạn mức Thấu chi, khoản vay theo Hạn mức Ứng sổ tiết kiệm Lãi suất cơ sở kỳ hạn 3 tháng

Riêng khách hàng doanh nghiệp, trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi kỳ điều chỉnh lãi suất khác với tần suất trên, Giám đốc Khối NHDN/Giám đốc Khối Đầu tư và Khách hàng doanh nghiệp lớn sẽ căn cứ vào vòng quay vốn lưu động, chu kỳ sản xuất kinh doanh, phương án kinh doanh của khách hàng để xem xét và quyết định.

Ngoài ra, kể từ ngày 15/10/2018 TPBank sẽ chính thức áp dụng Biểu Lãi suất cơ sở riêng cho từng khoản vay Ngắn hạn/Trung hạn/Dài hạn của khách hàng doanh nghiệp.

Xem thêm

Thảo Nguyên