Doanh nghiệp

Lãi sau thuế Nam Kim năm 2019 đi xuống, thực hiện 16% kế hoạch

17:18 | 20/01/2020

Chia sẻ

Quí IV vừa qua Nam Kim có lãi hơn 7 tỉ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ 173 tỉ đồng của cùng kì năm trước. Tuy nhiên khi xét cả năm 2019, cả doanh thu và lợi nhuận của Nam Kim đều đi xuống và không đạt kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã: NKG) vừa công bố cáo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 cho thấy tổng tài sản trong năm vừa qua giảm 320 tỉ đồng (4%), còn 7.802 tỉ đồng.

Giá trị hàng tồn kho cuối năm là 2.327 tỉ đồng, giảm nhẹ so với ngày đầu năm. Tài sản ngắn hạn nói chung không thay đổi nhiều. Tuy nhiên tài sản dài hạn đi xuống gần 400 tỉ đồng.

Trong năm 2019, công ty đã bán Nhà máy Nam Kim 1 chuyên mạ kẽm, mạ màu với công suất 50.000 tấn tại tỉnh Bình Dương. 

Ở phía nguồn vốn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Nam Kim giảm 812 tỉ đồng, tức hơn 1/4. Vay dài hạn cũng đi xuống 522 tỉ đồng (gần 43%). Ngược lại, khoản mục phải trả người bán ngắn hạn tăng đột biến lên 1.903 tỉ đồng, cao gấp gần 3,5 lần cùng kì năm trước; cho thấy công ty tích cực chiếm dụng vốn của người bán.

Tuy cắt giảm mạnh nợ vay nhưng chi phí tài chính của Nam Kim không đi xuống mà còn tăng hơn 25% lên 144 tỉ đồng. 

Ngược lại, chi phí giá vốn, bán hàng và quản lí doanh nghiệp cùng giảm sâu. Do vậy, Nam Kim vẫn ghi nhận lãi sau thuế hơn 7 tỉ đồng trong quí IV/2019 trong khi cùng kì 2018 công ty lỗ tới 173,4 tỉ đồng. 

(Đơn vị: Tỉ đồng)Quí IV/2019Tăng/giảm so với cùng kìCả năm 2019Tăng/giảm so với năm trước
Doanh thu thuần3.201-7,6%12.177-17,8%
Lợi nhuận gộp130545,5%342-56,9%
Biên lãi gộp4,0%2,8% 
Doanh thu HĐ tài chính102463,8%17983,4%
Chi phí tài chính14424,8%347-19,3%
Lãi/Lỗ trong cty liên doanh liên kết0N/A0N/A
Chi phí bán hàng67-26,3%210-35,2%
Chi phí quản lí DN16-17,7%69-12,2%
Lợi nhuận khác3341%1953845%
Lợi nhuận trước thuế7

N/A

9044,9%
Lợi nhuận sau thuế7

N/A

47-17,4%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ7

N/A

47-17,4%
Biên lãi ròng0,2% 0,4% 

Lũy kế cả năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 12.177 tỉ đồng, giảm 17,8% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỉ đồng, giảm 17,4%. 

Năm 2019, Nam Kim đặt kế hoạch doanh thu 15.500 tỉ đồng, tăng trưởng 5% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế 295 tỉ đồng, cao gấp hơn 5 lần con số 57 tỉ đồng năm 2018. Như vậy, Nam Kim chỉ thực hiện 78,6% kế hoạch doanh thu và gần 16% kế hoạch lãi sau thuế.

Kết phiên hôm nay 20/1, giá cổ phiếu NKG giảm kịch sàn xuống còn 9.210 đồng/cp. Dù vậy tính từ đầu tháng 12/2019 đến nay, giá cổ phiếu này vẫn tăng trên 50%.

Song Ngọc