Nhà đất

Lãi sau thuế của Quốc Cường Gia Lai quý I chỉ đạt hơn 5 tỉ đồng, hoạt động kinh doanh tiếp tục 'teo tóp'

16:37 | 04/05/2019

Chia sẻ

Lợi nhuận sau thuế của Quốc Cường Gia Lai quý I/2019 chỉ đạt vỏn vẹn 5,5 tỉ đồng, suy giảm hơn 84% so với cùng kỳ 2018. Tính đến ngày 31/3/2019, Quốc Cường Gia Lai đang nợ bà Nguyễn Thị Như Loan gần 71,3 tỉ đồng.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai vừa mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019.

Theo đó, quý này doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Quốc Cường Gia Lai đạt gần 377,9 tỉ đồng, tăng 7,6% so với con số 350,9 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ bất động sản chiếm đến 78,4% tổng doanh thu, đạt hơn 296 tỷ đồng.

Lãi sau thuế của Quốc Cường Gia Lai quý I chỉ đạt hơn 5 tỉ đồng, hoạt động kinh doanh tiếp tục teo tóp - Ảnh 1.

Hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục 'teo tóp'.

Tuy doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhẹ nhưng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ lại giảm mạnh gần 3 lần, chỉ đạt gần 21,4 tỉ đồng (quý I/2018 đạt gần 61,5 tỉ đồng). Nguyên nhân do giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh, ở mức hơn 356,5 tỉ đồng (cùng kỳ năm ngoái giá vốn là 289,5 tỉ đồng).

Do chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay tăng mạnh gần gấp 3 lần so với cùng kỳ 2018, lên mức 10,4 tỉ đồng, nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh gần 7 lần, chỉ đạt con số 7,5 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt gần 46,8 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp quý I/2019 vỏn vẹn 5,5 tỉ đồng, suy giảm hơn 84% so với quý I/2018.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, nguyên nhân doanh thu trong kỳ tăng hơn so với cùng kỳ năm trước là do công ty bàn giao căn hộ cho khách hàng. Còn lợi nhuận quý I giảm so với cùng kỳ năm trước là do công ty bàn giao căn hộ cho khách hàng không có thu nhập từ chuyển nhượng tài chính.

Lãi sau thuế của Quốc Cường Gia Lai quý I chỉ đạt hơn 5 tỉ đồng, hoạt động kinh doanh tiếp tục teo tóp - Ảnh 2.

Giá trị bất động sản dở dang thuộc khoản mục hàng tồn kho của QCGL trong quý I/2019 đã giảm được 132 tỉ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2019 QCGL.

Tính đến ngày 31/3/2019, bất động sản dở dang thuộc khoản mục hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 7.382,6 tỉ đồng, đã giảm được 132 tỉ đồng so với thời điểm 31/12/2018.

Báo cáo cũng cho thấy tính đến ngày 31/3/2019, Quốc Cường Gia Lai đang nợ bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT của công ty, gần 71,3 tỉ đồng.

Trước đó, Quốc Cường Gia Lai cũng đã công bố Báo cáo thường niên năm 2018. Báo cáo cho thấy các chỉ số liên quan đến hoạt động kinh doanh đều sụt giảm đáng kể.

Doanh thu thuần năm 2018 của doanh nghiệp đạt gần 732,2 tỉ đồng, giảm 14,5% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chỉ đạt hơn 101 tỉ đồng, giảm 74,6% so với năm trước.

Báo cáo cũng cho thấy Quốc Cường Gia Lai thừa nhận lượng sản phẩm bàn giao trong năm không đạt kế hoạch đề ra, dẫn đến tình tình hình kinh doanh không đạt được như kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này đó là thị trường bất động sản gặp nhiều rủi ro về chính sách và pháp lý.

Khánh Hà