|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi ròng FPT Online tăng 30% trong quý II

07:47 | 20/07/2021
Chia sẻ
Trong quý II, lãi ròng của FPT tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online - Mã: FOC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 157 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế của FPT Online trong quý II là 61 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên 72%.

Lãi ròng FPT Online tăng 30% trong quý II - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của FPT Online.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của FPT Online đạt 279 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 128 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 22% so với cùng kỳ.

Năm 2021, FPT Online đặt mục tiêu doanh thu 700 tỷ đồng, LNTT 310 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 40% mục tiêu doanh thu và 41% kế hoạch LNTT năm.

Về tình hình tài chính, cuối quý II, tổng tài sản của FPT Online giảm 32% so với đầu năm về gần 768 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản tương đương tiền ở mức 490 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với đầu năm và chiếm gần 64% tổng tài sản. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 132 tỷ đồng nhưng không được thuyết minh chi tiết.

Doanh nghiệp không sử dụng nợ đi vay. Hết quý II, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 550 tỷ, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 325 tỷ đồng.

Tường Vy