Tài chính

Lãi gần 1.800 tỷ đồng, thu nhập nhân viên HSBC Việt Nam trên 50 triệu đồng/tháng

11:57 | 16/04/2018

Chia sẻ

Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của HSBC Việt Nam đạt 1.779 tỷ đồng, tăng gần 24% so với năm trước. Nợ xấu của ngân hàng giảm còn 0,52% vào cuối 2017. Mức thu nhập nhân viên tiếp tục được giữ nguyên khoảng 51 triệu đồng/tháng.
hsbc viet nam lai gan 1800 ty dong thu nhap nhan vien tren 50 trieu dongthang CEO HSBC Việt Nam: Máy móc có thể thay 90% công việc ngân hàng
hsbc viet nam lai gan 1800 ty dong thu nhap nhan vien tren 50 trieu dongthang HSBC công bố lợi nhuận trước thuế tăng 448%

Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) công bố báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017.

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản của HSBC Việt Nam đạt 87.786 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với cuối 2016. Tiền gửi của khách hàng tăng 33%, đạt 74.353 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng tăng trưởng 23%, đạt hơn 39.900 tỷ đồng. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác tăng gần 47%, đạt 30.528 tỷ đồng, chiếm hơn 35% tổng tài sản của ngân hàng.

Năm 2017, thu nhập lãi thuần tăng 18%, đạt 2.727 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 6%, đạt 667 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán kinh doanh giảm lần lượt 1,5% và 7% so với năm trước, tương ứng với 743 tỷ đồng và 6 tỷ đồng. Còn hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tích cực hơn, lãi gần 31 tỷ đồng trong khi lỗ gần 36 tỷ đồng vào năm 2016.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của HSBC Việt Nam đạt lần lượt 2.232 tỷ đồng và 1.779 tỷ đồng, tăng gần 24% so với năm trước. Nợ xấu của ngân hàng giảm từ 0,84% cuối năm 2016 xuống còn 0,52% vào cuối 2017. Tỷ lệ an toàn vốn là 14%.

Về tình hình nhân sự, số lương nhân viên của HSBC Việt Nam tăng từ 1.269 năm 2016 lên 1.294 người vào năm 2017. Tiền lương bình quân năm của mỗi nhân viên HSBC Việt Nam giảm từ 455 triệu đồng xuống 444 triệu đồng năm 2017.

Tuy nhiên, thu nhập bình quân năm không đổi, theo đó, mỗi nhân viên HSBC thu nhập trên 50 triệu đồng/tháng.

hsbc viet nam lai gan 1800 ty dong thu nhap nhan vien tren 50 trieu dongthang
Nguồn: HSBC.

Tuệ An