|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi đột biến từ chứng khoán đầu tư, lợi nhuận PVcomBank tăng gấp rưỡi trong năm 2021

17:06 | 03/03/2022
Chia sẻ
Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của PVcomBank đạt hơn 100 tỷ đồng tăng gần 50% so với con số cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán với lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước. 

Trong năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng nhẹ gần 4% mang về hơn 1.700 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ tăng gần 24% mang về hơn 287 tỷ đồng trong khi lãi thuần từ mảng chứng khoán đầu tư tăng mạnh 86,7% với 1,517 tỷ đồng.

Riêng trong quý IV, mặc dù thu nhập lãi thuần và thu từ dịch vụ của ngân hàng sụt giảm nhưng tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh nhờ thu đột biến từ mua bán chứng khoán đầu tư. 

Trong quý cuối năm, sau khi trừ chi phí dự phòng rủi ro (tăng gấp 3,5 lần) lợi nhuận trước thuế vẫn gấp ba lần cùng kỳ năm trước.

Lãi đột biến từ chứng khoán đầu tư, lợi nhuận PVcomBank tăng gấp rưỡi trong năm 2021 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của PVcomBank năm 2021. (Nguồn: DB tổng hợp từ BCTC).

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của PVcomBank đạt 191,914 tỷ đồng, tăng 5,8% trong đó cho vay khách hàng tăng trưởng 5,2%. Huy động tiền gửi khách hàng cũng tăng trưởng khiêm tốn 3% với 149.634 tỷ đồng. 

Lãi đột biến từ chứng khoán đầu tư, lợi nhuận PVcomBank tăng gấp rưỡi trong năm 2021 - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của PVcomBank. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC).

 

Diệp Bình