|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

SCB đạt 1.377 tỷ đồng lợi nhuận năm 2021

17:42 | 15/03/2022
Chia sẻ
Ngân hàng Sài Gòn vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ấn tượng. Năm qua, SCB cũng đã tăng vốn điều lệ thành công lên hơn 20.020 tỷ đồng và nằm trong nhóm các ngân hàng có quy mô tổng tài sản hàng đầu Việt Nam.
SCB báo lãi 1.377 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: SCB.

Vận hành hiệu quả, lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ

Năm 2021 mặc dù trải qua giai đoạn khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh, song nhờ phân bổ chi phí hợp lý, nỗ lực đẩy mạnh các giải pháp kinh doanh và mở rộng thị trường, SCB đã đạt được kết quả ấn tượng.

Báo cáo tài chính riêng lẻ cho thấy, thu nhập lãi thuần của SCB tăng trưởng 163% trong năm 2021. Với chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư… cũng hoạt động hiệu quả, đóng góp 36% vào tổng thu nhập hoạt động. Trong đó, doanh số bảo hiểm nhân thọ đạt 1.028 tỷ đồng, tiếp tục đưa SCB nằm trong nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường bancassurance trong nước.

Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế ngân hàng năm 2021 đạt 1.377 tỷ đồng. Năm 2021, SCB cũng đã tiến hành tăng vốn điều lệ thành công từ 15.231 tỷ đồng lên 20.020 tỷ đồng.

Kiểm soát chặt chẽ tín dụng và nợ xấu

Trong bối cảnh dịch bệnh tác động nặng nề tới nền kinh tế năm 2021, SCB đã nhanh chóng triển khai các chương trình miễn giảm lãi, gia hạn nợ cho các khách hàng chịu ảnh hưởng của đại dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước. Đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tăng trưởng tín dụng, tạo bộ đệm sẵn sàng để xử lý nợ xấu.

Các biện pháp tăng cường chất lượng tài sản và phát triển kinh doanh theo hướng an toàn và bền vững được SCB thực thi hiệu quả. Chất lượng nợ tại SCB cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát ở mức 1,11%. Trong khi đó, ngân hàng tiếp tục tăng trích lập dự phòng rủi ro, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 180%. Các tỷ lệ an toàn thanh khoản, an toàn vốn đều duy trì ở mức cao so với quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp SCB có mức đệm vốn an toàn cho hoạt động kinh doanh.

Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Hướng đến những thành tựu mới trong năm 2022, SCB đặt mục tiêu đạt ROE tối thiểu 5%, giữ vững tốc độ tăng trưởng thu phí dịch vụ tối thiểu 30% mỗi năm và quản trị chi phí hoạt động hiệu quả, nâng cao lợi nhuận. SCB đã chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng với nhiều kế hoạch mới để xây dựng nền tảng khách hàng, thúc đẩy số hóa hoạt động, nâng cao khả năng sinh lời song song với việc tăng cường quản lý rủi ro, đảm bảo các chỉ số an toàn hoạt động.

Hiện nay, ngân hàng đang triển khai dự án" Đánh giá chênh lệch và xây dựng lộ trình triển khai tuân thủ Basel II" với đối tác KPMG nhằm hoàn thiện và nâng cấp khung quản lý rủi ro với mục tiêu tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và quản lý hiệu quả theo chuẩn mực quốc tế Basel.

Cùng với đó, SCB dự kiến tiếp tục tăng vốn theo lộ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của ngân hàng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.  

Bích Thu